Personlig økonomi

- Hva motiverer deg?

Det du liker å gjøre - gjør du best, skriver Mette Manus.

Mette Manus - Foto - Mette Manus

Mette Manus - Foto - Mette Manus

Artikkel av: Karen Thue
20. juni 2012 - 12.53

En undersøkelse viste nylig at en av fire nordmenn angrer på utdanningen de har valgt.

Det betyr at kanskje en fjerdedel av yrkesaktive nordmenn mistrives i jobben sin eller i hvert fall føler at de ikke har valgt rett karriere.

Selvfølgelig egner vi oss til flere typer yrker. De fleste har også forskjellige jobber i løpet av et langt yrkesliv. Mange tar videreutdanning, flere og flere tar en helt ny utdanning. Vi er blitt mer bevisste på at jobbtrivsel er en av de viktigste faktorene for livsglede.

Hva er karriere?

Karriere er et ord som gir mange assosiasjoner. Mange vil se en linje som peker oppover, mange vil se en leder i enden av linjen.

Men hva vil det si at et menneske gjør karriere? Har du et liv hvor du føler at du mestrer jobben, trives i den og får brukt dine ressurser, gjør du karriere i yrkeslivet, etter min mening.

Om du er administrerende direktør, båtsnekker eller renholdsarbeider; du gjør karriere hvis du gleder deg til å gå på jobb, og er tilfreds når du går hjem etter endt arbeidsdag.

Hvis jobben din er kjedelig og meningsløs, er du neppe fornøyd med resten av livet ditt heller.

Å velge en utdanning og et yrke du ikke trives med, kan være direkte helseskadelig. I dag snakker vi om folk som er utbrente helt ned i trettiårsalderen. Mange av dem har nok valgt feil yrke.

Det å føle at du ikke mestrer det du gjør, eller det å ikke få nok utfordringer, kan gjøre deg deprimert og motløs. Du mister selvtillit og mange blir direkte fysisk og psykisk syke.

Balanse i livet

Men livet består ikke bare av jobb. For å gjøre karriere, må du også gjøre karriere hjemme.

Dersom du ikke trives privat, vil det gå ut over jobben din og din yrkeskarriere. Dersom du ikke trives i jobben, vil det gå ut over din private karriere. Så dette med balanse mellom jobb og privatliv er vår tids store utfordring. Kunsten er å lære å prioritere!

Det du liker å gjøre, gjør du best! Så enkelt er budskapet.

Valget begynner allerede i ungdomsskolen. Skal du velge en teoretisk linje, eller skal du velge en mer praktisk eller kunstnerisk? Dersom flere hadde vært mer bevisst på hvilke egenskaper og interesser de ønsker å utvikle videre, hadde færre sluttet midt i et studieløp og flere hadde følt tilfredshet ved å lykkes innen det de har valgt.

Men for å finne frem til hva som er den optimale karrierevei, må du ha en viss selverkjennelse. Du må være ærlig med deg selv, vite hvem du er og hva er god til. Interessene er viktig.

Hva bruker du fritiden din til? Hva vekker nysgjerrigheten din? Hva motiverer deg? Hvilke fag har du likt?

Det er også viktig å kjenne på verdiene sine. Er det viktigere for deg å ha en jobb som gir status og god økonomi, eller er du opptatt å trives i jobben, ha et hyggelig miljø og oppgaver man mestrer? Vil du tjene deg selv eller samfunnet? Har du personlighet som passer til den type jobb du sikter deg mot? Vil jobben gi deg mulighet til å få det livet du ønsker deg? Har du evner eller ressurser til å lykkes innenfor det du vil bli?

Karriereendring

Karriere er et livslangt løp. Du kan alltid bygge videre på en utdanning eller gjøre noe annet senere om du ønsker det. Arbeidslivet endrer seg raskt, det fins jobber i fremtiden som vi i dag ikke vet om, så karriereendring må vi være åpne for så lenge vi er arbeidsaktive.

Noen velger å gjøre en drastisk endring og velger et helt nytt yrke. Det kan innebære en stor omveltning i livet. Kanskje er det behov for en helt ny utdanning, kanskje innebærer valget tap av status, økonomi og trygghet. For andre kan det bety økt lønn, høyere status og bedre sikkerhet.

Det dreier seg mye om mot, om motivasjon og om vilje til endring.

Men for mange er det ikke nødvendig meg en drastisk endring, for mange er det nok å ta noe videreutdanning, få en annen jobb innad i bedriften, eller rett og slett få en annen jobb. Det viktige er å gjøre noe med situasjonen dersom du er misfornøyd og er blitt en sutrer.

Du har ansvar for eget liv, for egen karriere og det er bare du som kan gjøre noe med den. Yrkesvalg og livskvalitet henger nøye sammen!

Mette Manus - Karriereveileder

Manus Motivation Group

www.manusmotivationgroup.no

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!