Personlig økonomi

Unngå feriekrangel med sjefen din

Visste du at det å avvikle full ferie ikke bare er en rettighet, men også en plikt?

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
11. juni 2012 - 12.26

Det er ingen hemmelighet at spørsmål rundt ferieavvikling kan gi næring til konflikter på arbeidsplassen, skriver Budstikka.no. Da er det greit å ha oversikt over hva du ha krav på.

Ferie - både rett og plikt

Som arbeidstager har du både rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Din arbeidsgiver plikter samtidig å sørge for at du avvikler full ferie. Noe annet er lovstridig, og kan medføre erstatningsplikt.

Alle arbeidstagere har krav på minst 25 virkedager (hverdager, inkludert lørdager) ferie hvert år. Du har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie.

Du har anledning til å nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette går følgelig ikke hvis din arbeidsgiver stanser driften helt eller delvis på grunn av ferieavvikling.

Sjefen har siste ord

Skulle det oppstå uenighet om når du skal avvikle ferien, er det din arbeidsgiver som har siste ord.

Du har imidlertid krav på tre uker sammenhengende ferie, i perioden 1. juni-30. september (hovedferieperioden), og kan som hovedregel kreve å få vite når du skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Under permisjon?

Du har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie under permisjon hvor det ytes fødsels- eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden du har ferie, og du bestemmer selv når ferien skal avvikles.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!