Personlig økonomi

Finansrådgivere ute med eget fond

Finansrådgiverne i Finansco er ute med et eget verdipapirfond. Her er papirene de er positive og negative til i dagens turbulente marked.

Eirik Furuseth. Foto: Finansco.

Eirik Furuseth. Foto: Finansco.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. juli 2012 - 15.33

Som en forlengelse av sin fondsrådgivning lanserer Finansco nå UCITS-fondet FDA (Finansco Dynamisk Aktivaallokering).

Forvalter av FDA kan søke etter investeringsmuligheter blant over 60.000 fond fra hele verden, noe som gir investor tilgang til et investeringsutvalg ikke tilgjengelig for investorer flest.

Finanscos grunntanke er at investorer ikke alltid skal være fullinvestert i aksjemarkedet, og denne videreføres i det nye fondet, der sammensetningen av aksjer og renter vil endres dynamisk.

Forholdet mellom aksjer og renter i porteføljen er en faktor med stor innvirkning på avkastningen.

- Ved å investere i et ordinært aksjefond må investor selv vurdere tidspunktet for inntreden i markedet, samt følge opp med vurderinger om en skal gå inn og ut av markedet.

- Ved å investere i FDA overlates beslutningene til en forvalter som vier all sin tid til disse spørsmålene, skriver selskapet i en melding onsdag.

Finansco støtter seg på etablert finansiell metodikk og bidrag fra ledende miljøer for økonomisk og strategisk analyse.

Fondet, som kun tilgjengelig gjennom Finansco, faller også inn under fritaksmodellen. Dette er et poeng særlig for deg som investerer igjennom AS og holdingselskap.

Liker Fra et fugleperspektiv er Finanscos syn å holde nøytral vekt, med 60 prosent aksjer og 40 prosent renter. Rådgiverne er imidlertid forberedt på at dette synet kan endre seg betydelig på kort tid som følge av store bevegelser i markedet.

I en verden preget av stor usikkerhet og overheng av problemer bygget opp over tid, har de tro på å velge investeringer ut fra kvalitative kriterier.

Finansco anser nå norske industriobligasjoner som en god investeringsmulighet, spesielt innenfor høyrentesegmentet.

I obligasjonsmarkedet anser rådgiverne også fremvoksende økonomier å være attraktivt priset sammenliknet med risikoen det involverer. Dette gjelder spesielt fremvoksende økonomier der statsfinansene er gode.

- En renteinvestering i fremvoksende økonomier gir god direkteavkastning og begrenset risiko. En stor andel av obligasjonene er utstedt i amerikanske dollar, som også virker risikodempende, heter det i et skriv i forbindelse med oppstarten.

Finansco anser også amerikanske obligasjoner med god kredittverdighet å være en god defensiv investering.

Og fra et strategisk perspektiv liker rådgiverne land som er selvforsynt med kritiske råvarer, og land som har en sterk innenlands etterspørsel.

Liker ikke Situasjonen i Europa skiller seg naturligvis ut.

- Den ene dårlige nyheten avløser den andre, og det mest positive som skjer, er når det ikke kommer noen nyheter. Problemene har tårnet seg opp i en årrekke etter innføringen av euroen.

- En kombinasjon av kreativ bokføring i periferien av eurosonen og en uvilje til å se utviklingen i kjernen, har gjort det mulig for land i periferien å bygge opp uhåndterlige mengder gjeld. Det er situasjonen i dag, og en situasjon som vil prege utviklingen og nyhetsbildet i Europa i flere år fremover, heter det.

Finansco liker heller ikke "sikre havner" som gull og enkelte statsobligasjoner.

- Gull er et aktivum som ikke produserer noe og det er vanskelig å se hvorfor det skal gi en langsiktig avkastning. Som beskyttelse mot inflasjon foretrekker vi produktive aktiva (aksjer). Gitt prisoppgangen i gull de siste årene, ser vi også muligheten for en kraftig priskorreksjon.

- Mange sikre statsobligasjoner har vist seg ikke å være så sikre, og de som er sikre gir ingen avkastning. I tillegg vet vi at en statsobligasjon vil falle i verdi hvis renten stiger. Renten i land med sikre statsobligasjoner er allerede nær null, og det gir betydelig større nedside enn oppside fra renterisikoen, skriver rådgiverne.