Personlig økonomi

Dropper jobbkandidater etter nettsjekk

Hele 56,4 prosent av norske arbeidsgivere har droppet en kandidat på grunn av noe de fant ut om vedkommende på nett.

Sjef - Foto - Scanpix

Sjef - Foto - Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
24. september 2012 - 11.23

HegnarKvinner skrev nylig om at danske ledere og rekrutterere i stor grad benytter seg av nettverk og sosiale medier fremfor jobbportaler når de er på leting etter en ny ansatt.

Kathe Arnesen i Nordic Media Team bekrefter at dette også er tilfellet i Norge. NMT gjennomførte en spørreundersøkelse rundt årsskriftet 2011/2012, blant 149 norske arbeidsgivere og rekrutterere. Resultatet av undersøkelsen bekreftes stadig gjennom de tilbakemeldingene Arnesen får:

- De føler at de får høyere kvalitet på kandidatene gjennom anbefalinger fra egne kontakter og søk på LinkedIn og Twitter enn når de poster stillingsannonser i mer tradisjonelle medier som finn.no, jobbportaler, papiraviser og fagtidsskrifter, sier Arnesen og fortsetter:

- Rekrutterere mener at de da finner frem til de kandidatene som ikke nødvendigvis er på utkikk etter jobb, og at de har muligheten til å se flere sider ved kandidaten gjennom å ta hvordan de fremstår i sosiale medier med i vurderingen - dette fører til at de lettere finner frem til personer som matcher både stillingsbeskrivelse og arbeidsmiljø generelt.

Les også: Arbeidsgivere styrer unna jobbannonser

LinkedIn er foretrukket

Hvilke kanaler foretrekker norske arbeidsgivere for rekruttering i sosiale medier?

- LinkedIn er den klart foretrukne kanalen blant de sosiale mediene. Hele 96,4 % sier at de kommer til å benytte LinkedIn i rekrutteringsarbeidet fremover. Vi ser også at Twitter passerer Facebook som kanal nummer to fremover, og at kanaler som Google + og BranchOut benyttes av veldig få.

Det er også tydelig at det rekrutterere finner ut om en kandidat på nettet og i sosiale medier spiller en stor rolle når det gjelder sjansen for å hale i land drømmejobben. 54,3 % har ansatt en kandidat på grunn av det de fant om dem på nett/i sosiale medier, og hele 56,4 % har droppet en kandidat på grunn av noe de fant ut om vedkommende på nett.

Lite strategi

- I samtaler i kjølvannet av foredragene og presentasjonene jeg holder, kommer det også frem at selv om mange bruker sosiale medier og LinkedIn i forbindelse med rekruttering i dag, ligger det sjelden en klar og gjennomtenkt strategi bak, og det er ofte slik at det er enkeltpersoner hos bedriftene og i rekrutteringsbyråene som tar det i bruk på eget initiativ. Men mange bedrifter og rekrutteringsbyråer begynner nå å bli mer bevisste i bruken av dette, og det legges strategier og gjennomføres kursing og opplæring av de ansatte - spesielt i LinkedIn, forklarer Arnesen.

Konklusjon er at sosiale medier og da spesielt LinkedIn, blir et stadig viktigere arbeidsverktøy for arbeidsgivere og rekrutterere.

- Vi ser en skiftning fra litt tilfeldig bruk til mer bevisst bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosesser. Man opplever også at sosiale medier gir bedre match mellom bedrift og kandidat enn tradisjonelle kanaler. Undersøkelsen viser også tydelig at er man i markedet for å søke eller bytte jobb, bør man være bevisst på hvordan man fremstår i sosiale medier og ha en oppdatert profil på LinkedIn, understreker Arnesen.

Tall fra undersøkelsen om rekruttering i sosiale medier:

- 87,7 % av arbeidsgiverne/rekrutteringsbyråene benytter seg av LinkedIn i forbindelse med ansettelser og rekruttering.

- 75,2 % av arbeidsgiverne/rekruttererne mener at de får bedre kandidater gjennom anbefalinger fra sitt private nettverk enn om de poster en stillingsannonse på f.eks. finn.no eller i en papiravis.

- Bare 28,4 % mener at de beste kandidatene kommer fra finn.no

- 76,6 % kommer til å øke bruken av sosiale medier i forbindelse med ansettelser og rekruttering i 2012

- 95,1 % gjør alltid eller som regel et søk på kandidaten på nett når de vurderer en søknad

- Bare 8,7 % av respondentene sier at de ikke bruker sosiale medier i det hele tatt i rekrutteringsarbeidet.

Kilde: Nordic Media Team

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!