Personlig økonomi

Førstegangslederens utfordringer

Mona Evjen forteller om det å være ny i rollen som leder - og yngre enn dem man skal lede.

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
14. september 2012 - 15.09

HegnarKvinner har mottatt mange hevendelser om det å være ny som leder, og kanskje til og med yngre enn dem man skal lede.

Spørsmålet som går igjen, er hvordan man klarer å oppnå tillit blant de ansatte. Tillit er selvfølgelig nødvendig om man skal jobbe på lag mot et felles mål.

Men som ung og uerfaren kan det være en real utfordring å overbevise personer med dobbel så lang arbeidserfaring, om å følge med på dine "nye" noter.

HegnarKvinner kontaktet derfor Mona Evjen. Hun er forfatter av boken "Ny som leder". Hun er også kursleder, coach og driver sitt eget firma Comona som tilbyr tjenester innen ledelse-, personal- og arbeidsmiljøutvikling. Evjen er utdannet sosiolog og har lang erfaring som personal- og organisasjonssjef.

Med andre ord var hun den rette personen å stille til råds.

Påvirker andre

Evjen gjør det klart at en ny leder er nødt til å starte med seg selv.

- Hvor god selvinnsikt har du? Det er ikke alltid like lett å forstå seg selv. Men å være seg bevisst og oppmerksom på hvordan en lar seg påvirke av egne tanker, følelser, handlinger og sanseinntrykk er et godt utgangspunkt. Selvinnsikt handler om å kjenne seg selv, å forstå hvordan andre oppfatter deg og hvordan du påvirker andre, sier hun.

- Hva om du ikke har like mye kunnskap eller erfaring som de du skal lede?

- Å ha selvinnsikt innebærer også å ha en realistisk oppfatning og erkjenne hva man kan og ikke kan. Det innbefatter å vurdere hva en er dyktig til, og hva en kan bli bedre på. Når du verdsetter deg selv på denne måten skaper du god selvfølelse. Du har tro på deg selv og har tillit til hva du kan klare, og er ikke redd for å søke hjelp når det er nødvendig. Det er masse erfaring i organisasjonen. En leder verken kan eller skal klare alt alene, understreker hun.

Kan ikke kreve tillit

- Når man har kartlagt seg selv, og fått oversikt over egne evner, hvordan går man frem for å oppnå tillit i praksis?

- Du kan ikke kreve tillit, men du kan skape tillit ved å ta den i bruk. Avklar gjensidige forventninger, gi uttrykk for at du har tiltro til og stoler på at den andre gjør som avtalt. Med tillit oppnår du anseelse og respekt som fører til autoritet og myndighet. Tillit frigjør energi, mangel på tillit fører til behov for kontroll, forklarer Evjen.

Tillit handler igjen om troverdighet, mener hun.

- Det må være samsvar mellom det du sier og det du gjør. Sørg for en åpen kommunikasjon uten skjulte agendaer eller budskap. Ta forhold opp direkte med den det gjelder - det er konfliktforebyggende å snakke med, i stedet for om.

Bruk selvironi

Evjen tror også at det å formidle arbeidsglede er viktig.

- Fortell hvorfor du gleder deg over å ha blitt leder om oppgaver og utfordringer og det du kan bli oppslukt av. By på deg selv! Å være leder betyr ikke at du må ta deg selv så alvorlig, bruk selvironi, du kan le av deg selv uten å være fjollete, sier hun.

Her er Monas tips til hvordan du kan motivere de ansatte:

1) Skap bevissthet!

2) Avklar forventninger/sett opp mål

3) Vær tydelig på at akkurat det hun/han gjør er en del av helheten

4) Sørg for at han/hun kan lykkes

5) Vis oppriktig interesse for mennesket og oppgavene

6) Marker begivenheter, milepæler og resultater

7) Gi tilkjenne din takknemlighet når og for den som yter noe ekstra

8) Gi uttrykk for din egen arbeidsglede

9) Bruk humor

Se Mona Evjens nettside HER!

Se mer om boken til Mona Evjen "Ny som leder": HER