Personlig økonomi

- Fremtidens ledere kan balansere

Anne Mørup-Andersen i Assessit mener fremtidens ledere kombinerer såkalte "myke" og "harde" egenskaper.

Assessits kåring af Årets Unge Ledere i 2011. Foto: Assessit.

Assessits kåring af Årets Unge Ledere i 2011. Foto: Assessit.

Artikkel av: Karen Thue
2. november 2012 - 15.55

Kun 27 prosent av de 5331 personer som regelmessig besitter innsideformasjon i selskaper notert på Oslo Børs er kvinner, viser en undersøkelse fra Burson-Marsteller.

Blant de aller mest betrodde rollene; styreleder, konsernsjef og finansdirektør er andelen kvinner kun 8 prosent.

Hvorfor er det slik?

Ny forskning fra PDI Ninth House i USA viser at kvinnelige toppledere overgår deres mannlige kolleger i å utvikle organisatorisk talent, sikre samarbeid og holde kundefokus. Menn er på sin side de beste på strategi og finansiell innsikt.

Ulike prioriteringer

Dette er ikke et resultat av at kvinner ikke evner, mener forskerne, men at de prioriterer annerledes. Analysen viser nemlig at kvinners motivasjonsfaktorer er stimulerende jobb, et godt arbeidsmiljø og personlige utfordringer i jobben, mens menns motivasjonsfaktorer er ansvar, innflytelse og resultatorienterte kulturer.

Menn har altså flere av de styrkene som kreves på toppnivå, både i forhold til motivasjon, egenskaper og erfaring innen for de områdene som i dag kreves og etterspørres.

Gode råd

Undersøkelsen henviser til gode råd til kvinner som vil videre opp og frem.

- Hvis man har ledelsesambisjoner skal man begynne å interessere seg for strategi og økonomi, og få erfaring med dette.

Til bedrifter som ønsker å være mer attraktive for kvinnelige toppsjefer kommer de også med et råd:

- Integrer en sosial og en strategisk-økonomisk kommunikasjon og få dem til at henge sammen - begge er like viktige.

I fremtiden vil ledelse handle om å kombinere både de såkalte maskuline og de feminine egenskapene og kommunikasjonsmetodene, mener forskerne. En god leder må kunne håndtere både følelser og facts.

Myke og harde egenskaper

Assessit, som kårer Årets Unge Ledere ser at de profilene som når topp-plasseringer nettopp kombinerer såkalte "myke" og "harde" egenskaper.

- En leder skal eksempelvis være både utrolig målrettet og resultatorientert, samtidig som lederen sikrer godt samarbeid mellom mennesker - og evner å lytte. Det handler om å involvere og motivere mennesker og dermed skape resultater, sier Prosjektleder for Årets Unge Ledere, Anne Mørup-Andersen i konsulentselskapet Assessit.

- Man skal holde balansen som skaper den gode lederen, kunne mestre både målet og veien dit, og erkjenne at dette ikke er noe du kan gjøre alene, forklarer hun.

Ingen forskjell på kjønn

I vurderingene på Årets Unge Ledere ser Assessit ikke noen forskjell mellom menn og kvinners prestasjoner, begge parter klarer seg like bra i test og evalueringer - men de ser en tendens til at overordnede vurderer kvinner og menn forskjellig.

- Menn vurderes med større potensiale enn kvinnene og det er til tross for at de i virkeligheten faktisk klarer seg like bra, det er jo litt underlig ikke sant? Det er interessant og noe som må snakkes om. Det er utrolig viktig å være klar over dette, for det er ingen som sier at vurderingen gjøres bevisst. Man må derfor være oppmerksom, slik at man unngår denne fella. Som vi vet er det all god grunn til å fremme kvinner i ledelsen - både sosiale og økonomiske, sier Mørup-Andersen.

Jobbautonomi

- I undersøkelsene i Årets Unge Ledere ser vi at man som ansatt under en kvinnelig sjef har mindre jobbfrihet og altså mindre jobbautonomi - det er et mer kontrollert miljø når man jobber under enn kvinne enn under en mann. Vi tenker kanskje at kvinnene delegerer vekk for lite og tar på seg for mye selv. Det kan hende at kvinner rett og slett sliter seg ut før de når toppnivået.

Mørup-Andersen mener også dette er noe arbeidsgivere bør være oppmerksomme på.

- Har man flinke unge kvinnelige ledere må man være opmærksom på dette fenomenet og denne tendensen blant unge kvinnelige ledere, så de der har tendens til dette, hjælpes godt på vejen op og frem. Kanskje henger flinkpikesyndromet igjen på denne måten, avslutter hun.

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER