Personlig økonomi

Aksjefondene langt fra å ta igjen katastrofetapet

Norske personkunders aksjefond ble 9,4 milliarder mer verdt i 2012. Det var langt unna å kompensere for katastrofeåret 2011.

Illustrasjonsfoto: AP Photo

Illustrasjonsfoto: AP Photo

Artikkel av: Stein Ove Haugen
24. januar 2013 - 10.25

Norske personkunder hadde ved utgangen av desember 164,2 milliarder kroner i fond, hvorav 99,6 milliarder kroner i aksjefond. Dermed steg beholdningen vår i aksjefond 1.434 millioner kroner sammenlignet med én måned før.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening sluppet i går at norske personkunder faktisk nettoinnløste aksjefond for 39 millioner kroner i desember.

Det vil si at norske personkunder opplevde en verdistigning i aksjefond på 1.473 millioner kroner i løpet av fjorårets siste måned.

Norske aksjefond sto for 363 millioner kroner av verdistigningen, globale aksjefond 302 millioner, mens nordiske aksjefond steg med 268 millioner kroner.

Steg 9,4 milliarder i 2012Hvis vi gjør samme øvelse for 2012 som helhet, tar vi utgangspunkt i at norske personkunder hadde 90 milliarder kroner i aksjefond ved inngangen av året.

Dermed økte beholdningen vår av aksjefond med 9,6 milliarder kroner i løpet av 2012.

Samtidig nettotegnet norske personkunder aksjefond for 232 millioner kroner. Konklusjonen blir dermed at norske personkunder fikk en verdistigning på knappe 9,4 milliarder kroner i sine aksjefond i året som gikk.

Altså ble 2012 et godt år for norske fondskunder, i skarp kontrast til 2011, da verdifallet var katastrofale 17,5 milliarder kroner.

Følg HegnarOnline på Facebook her!