Personlig økonomi

Kjøpte for milliarder før jul - aldri har vi hatt mer i fond

Vi har nå 30 prosent mer penger i fond enn før finanskrisen.

Lasse Ruud. Foto: Berit Roald / SCANPIX.

Lasse Ruud. Foto: Berit Roald / SCANPIX.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
23. januar 2013 - 14.01

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) lagt frem onsdag viser at det i desember ble tegnet andeler i verdipapirfond for netto 5.567 millioner kroner.

Følg HegnarOnline på Facebook her!

3.356 millioner inn i aksjefondAksjefond opplevde en nettotegning på netto 3.356 millioner, mens kombinasjonsfond hadde en nettotegning på 332 millioner kroner.

Rentefond fikk en nettotegning på 1.803 millioner kroner.

Bak dette skjuler seg en nettotegning på 4.122 millioner kroner i obligasjonsfond. Pengemarkedsfond og "andre rentefond" hadde en nettoinnløsning på hhv. 2.235 og 83 millioner kroner.

"Andre fond/hedgefond" fikk en nettotegning på 75 millioner kroner.

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 729 millioner kroner i desember. Norske institusjoner tegnet for netto 2.480 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 2.358 millioner kroner.

Personkunder solgte aksjefondSer vi på aksjefond, nettoinnløste norske personkunder for marginale 39 millioner kroner i desember.

Norske institusjoner kjøpte for netto 1.225 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 2.170 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, nettotegnet norske personkunder for 525 millioner kroner. Her bidro obligasjonsfond med 401 millioner, mens "andre rentefond" sto for 195 millioner kroner i nettotegning.

Pengemarkedsfond hadde en nettoinnløsning på 70 millioner kroner.

"Andre rentefond" er ifølge VFF såkalte "high yield-fond", rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Høyest risiko ga høyest avkastningI løpet av 2012 ble det nettotegnet verdipapirfond for 41,6 milliarder kroner.

Dette fordeler seg med 29 milliarder på norske institusjonelle kunder, og 6,3 milliarder kroner hver på norske personkunder og utenlandske kunder.

Samlet forvaltningskapital for alle typer verdipapirfond steg 73 milliarder til 558 milliarder kroner.

Fordelt på fond ble obligasjonsfond netto tilført 31 milliarder kroner i 2012. "Andre rentefond" og aksjefond fikk en nettotegning på hhv. 12 og 7,2 milliarder kroner.

Samtidig ble det nettoinnløst for 11 milliarder kroner i pengemarkedsfond.

- Fondsåret 2012 var preget av at de fondsgruppene som tar høyest risiko også ga høyest avkastning, og der aksjefondene ga noe høyere avkastning enn det historiske gjennomsnitt, sier adm. direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Aldri har vi hatt mer penger i fondForvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved årsskiftet i rekordhøye 558 milliarder kroner, etter å ha steget med 15 prosent gjennom 2012.

Norske institusjonskunder har nå 312 milliarder i verdipapirfond, norske personkunder 164 milliarder, mens utenlandske kunder står for 81 milliarder kroner.

- Siden finanskrisen har verdipapirfond både hatt relativt god avkastning og rekordhøy nettotegning. Derfor er forvaltningskapitalen i alle typer verdipapirfond nå nærmere 30 prosent høyere enn nivået før finanskrisen, sier Ruud.

Følg HegnarOnline på Facebook her!