Personlig økonomi

- Å lykkes i ny lederjobb

I starten av en ny lederjobb er det mange som vil følge deg nøye, skriver Vivi-Ann Hilde.

Vivi-Ann Hilde - Foto - Privat

Vivi-Ann Hilde - Foto - Privat

Artikkel av: Stein Ove Haugen
27. mars 2013 - 09.37

For noen år siden fikk jeg ny, spennende lederjobb. Det gikk dessverre ikke så bra. Jeg var ute av døren etter ett år. Jeg kunne ikke skylde på verken omorganisering eller nedbemanning. Jeg fikk rett og slett sparken.

Hvordan kunne det gå så galt? Jeg hadde både kunnskap og erfaring til å fylle stillingen. Jeg hadde fått jobben etter en grundig prosess, i konkurranse med mange andre kandidater. Men likevel gikk det galt.

I ettertid, etter at jeg begynte å jobbe med ledelse og lederutvikling, har jeg forstått hvorfor det skjedde. Det gikk galt fordi jeg var ubevisst hva man må gjøre og ikke gjøre for å lykkes i ny lederjobb. Det holder ikke å være flink og erfaren - du må også være smart. Noen tror at alder og erfaring er en garanti for suksess. Langt i fra!

Når du begynner i ny jobb får du høre om bedriftens historie, produkter, prosesser, konkurrenter, målsettinger og så videre. Du introduseres for kollegaer og du setter i gang. Det du kanskje mest av alt trenger å høre, står sjelden på agendaen.

I starten av en ny lederjobb er det mange som vil følge deg nøye. Noen er misunnelige og ønsket jobbet selv. Noen er skeptiske til deg. Andre er bare nøytralt avventende. Denne interessen er naturlig, for som leder betyr du mye for mange. Mange nye ledere undervurderer fokuset som er på dem den første tiden. Du må vise til noe, og det raskt!

Det sies nå at du har 100 dager. På den tiden skal du sette deg inn i situasjonen, vise handlekraft og signalisere mål og strategier. Lykkes du, kommer du inn i en positiv spiral, med tillit og støtte fra dine omgivelser. Snubler du i starten, kan du miste tilslutning og tillit, noe som vil gjøre det mye vanskeligere å lykkes. Det er derfor det er så stort fokus på de første 100 dagene.

Så hva gjør man i ny lederjobb?

Her kommer 10 områder med fallgruver og tips til hvordan du kan håndtere dem.

De 10 fallgruvene og forslag til løsning

Fallgruve nr 1: Rollen - Du slipper ikke din tidligere rolle

Løsning:

- Gi slipp på tidligere roller

- Avdekk forventningene til rollen: Hva betyr det å gjøre en god jobb her

- Sett formell dato for overgang hvis du har to roller

- Jobb med selvinnsikt

Fallgruve nr 2: Kommunikasjon - du fremstår uten profil og troverdighet

Løsning:

- Bevisst kommunikasjon fra dag 1

- Husk at du er en rollemodell

- Forberede en god introduksjonstale

- Definer og forfekt verdier og kjernesaker

Fallgruve nr 3: Læring - Du tror du vet og undervurderer læringsbehovet

Løsning:

- Lag en plan for læring (hva og av hvem, samt tidsfrist)

- Husk både kulturell og forretningsmessig læring

Fallgruve nr 4: Tempo - Du er for rask eller for treg

Løsning:

- Identifiser kritiske suksessfaktorer i den nye jobben.

- Hva må du levere umiddelbart, hva må du bruke tid på å sette deg inn i

Fallgruve nr 5: Tidlige seire - Du viser ikke til resultater raskt nok

Løsning:

- Identifiser viktige, uløste saker med behov for en rask og god løsning

Fallgruve nr 6: Sjefen - Du undervurderer sjefens betydning

Løsning:

- Bidra på områder som er viktige for sjefen

- Ta ansvar for relasjonen

- Gjør forventningsavklaringer

- Ikke lov for mye

- Påvirk personer sjefen lytter til

Fallgruve nr 7: Forretningsforståelse - Du ser ikke hva som hemmer og fremmer resultater

Løsning:

- Forstå prosesser i bedriften

- Hva er driverne i bedrift og bransje

- Hva kjennetegner kulturen på godt og vondt

- Sjekk sammenheng og realismen i mål og strategier

- Foreta SWOT-analyse

Fallgruve nr 8: Teamet - Du får ikke teamet med deg

Løsning:

- Bli godt kjent med alle i teamet; kompetanse og verdier (slik at du kan motivere individuelt og utnytte potensial)

- Vær modig. Ikke vent for lenge med nødvendige endringer

Fallgruve nr 9: Makten - Du misforstår maktspillet

Løsning:

- Manøvrere i bedriftens interne og eksterne landskap

- Skape allianser

- Synliggjøre verdi av det man bidrar med

- Kommunisere med ethos, patos og logos.

Fallgruve nr 10: Balansen - Du er ute av balanse

Løsning:

- Søk tilbakemeldinger

- Skaff deg gode rådgivere

- Sett grenser

- Velg fokus

- Ha en livsstil som gjør deg robust

Vivi-Ann Hilde - Les flere av Vivi-Anns artikler om ledelse på Deltaconsulting.no/blogg.