Personlig økonomi

Vekter seg opp i aksjer - men de skal tåle en støyt

Å strekke seg for langt etter oppsiden kan straffe seg, mener Finansco-forvalter Espen Seidel. Han har gjort flere grep i porteføljen.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
13. mars 2013 - 14.50

Forvalter Espen Seidel i Finansco-fondet FDA (Finansco Dynamisk Aktivaallokering) forteller om en avkastning på 1,7 prosent i sin februar-rapport.

Til sammenligning steg referanseindeksen 2,8 prosent (målt i norske kroner).

Verdensindeksen for aksjer leverte nok en god måned, med en oppgang på 4,6 prosent. Seidel forklarer mindreavkastningen i fondet med en lavere andel amerikanske aksjer enn referanseindeksen.

Asia-fond leverer, renter ikkeAksjefondet Aberdeen Asia Small Cap ble månedens beste fond, og bidro med 7,2 prosent avkastning. Fondet har en vekt på 10 prosent, og er det nest tyngste fondet i FDA-porteføljen.

Lavest var avkastningen i rentefondet Arctic High Return B, som steg 0,1 prosent.

- Både amerikanske aksjer og renter har tjent på dollarstyrkelsen, og har vært med på å løfte avkastningen i FDA, heter det.

At norske høyrenteobligasjoner ligger på bunn av avkastningstabellen er ifølge Seidel i tråd med forventningene.

I løpet av februar økte forvalteren aksjeandelen fra 65 til 70 prosent, og fire nye fond ble tatt inn i porteføljen.

- Ønsker lav renterisikoNevnte Arctic High Return er tatt inn i form av en reallokering av kapital fra Holberg Kreditt og DNB High Yield.

- Arctic High Return gir relativt høy direkteavkastning med en effektiv rente på drøye 8,0 prosent. Til sammenlikning er direkteavkastningen i Holberg og DNBs høyrentefond drøye 5,0 prosent.

- Baksiden av medaljen er høyere kredittrisiko i Arctic High Return. Etter flere møter med forvaltningsorganisasjonen, og gjennomgang av forvaltningsstil og -metodikk, mener vi økt direkteavkastning rettferdiggjør økt risiko, skriver Seidel.

Ifølge forvalteren skaper historisk lave renter asymmetrisk renterisiko.

- Potensiell kursgevinst ved videre rentenedgang er betydelig mindre enn tapspotensialet ved en renteoppgang. Vi ønsker derfor å ha lav renterisiko i porteføljen, skriver han.

- Beskytte nedsiden er viktigstPå aksjesiden har Seidel tatt inn et fond med verdiorientert investeringsstil: Nordea US Aksjer.

- Fondet har siden oppstart i 1999 levert stabil avkastning med lav nedsiderisiko, en egenskap vi legger stor vekt på. Det er viktigere å beskytte nedsiden enn å strekke seg etter oppsiden.

- Før eller siden smeller det igjen og vi har begrenset tro på egen evne til å spå når. Vi velger derfor å inkludere defensive egenskaper i porteføljen også når vi har tro på oppgangstider, skriver Seidel.

- Lettere å slå markedet på "small caps"De andre nykommerne er Nordea Norden SC og MFS Meridian Europa SC. Dette er fond som investerer i små selskaper.

- Historikken viser at forvalterne har vært gode til å velge ut vinnerselskaper og fondene har gitt høyere avkastning enn markedet, til lavere risiko. Spesielt gjør fondene det bedre enn markedet når usikkerheten øker og prisene faller.

- Valg av fond som fokuserer på små selskaper reflekterer vårt syn om at det er lettere for en forvalter å slå markedet i et segment der det er færre analytikere og konkurrerende forvaltere, skriver Seidel.

Han peker på at store amerikanske selskaper følges av flere hundre analytikere.

- Det sier seg selv at det da er vanskelig å oppdage noe som markedet ikke allerede har priset inn. Dette er ikke tilfellet for små selskaper i Norden som kun følges av noen få analytikere og forvaltere, skriver forvalteren.

- Norsk høyrente spesielt attraktivtI et globalt investeringsperspektiv fremstår det norske høyrentemarkedet ifølge Seidel nå som spesielt attraktivt, med tanke på både prising og andelen obligasjoner med flytende rente.

- Vi forventer utenlandske investorer i større grad vil få øynene opp for dette og bidra til en positiv utvikling i markedssegmentet, skriver han.

Det var i sommer at Finansco, som en forlengelse av sin fondsrådgivning, lanserte verdipapirfondet FDA.

Fondet skal holde en diversifisert portefølje av andre aksje- og rentefond, og bygger på en fond i fond-struktur. I tillegg kan fondet ta mindre poster i enkeltaksjer når forventet avkastning er attraktiv.

Følg HegnarOnline på Facebook her!