Personlig økonomi

Aksjefondene våre har blitt 8,5 milliarder mer verdt

Vår formue i aksjefond fikk seg enda en "boost" i mars. Én type fond utmerket seg spesielt positivt.

Aksjemegler ved meglerbordet - Foto: AP

Aksjemegler ved meglerbordet - Foto: AP

Artikkel av: Stein Ove Haugen
23. april 2013 - 13.52

Norske personkunder hadde ved utgangen av mars 177,3 milliarder kroner plassert i fond, hvorav 108,5 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 969 millioner kroner i løpet av mars.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening torsdag sist uke at norske personkunder innløste aksjefond for netto 117 millioner kroner i mars.

Globale fond dro lassetI beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdistigning.

Innløsningen på 117 millioner kroner trakk isolert sett beholdningen ned. Dermed var det verdistigningen som likevel ga beholdningen et løft.

Verdistigningen som kom norske personkunder i aksjefond til del i mars ble nærmere bestemt 1.086 (969 + 117) millioner kroner.

Les også: Aksjefondene våre ble 4,3 milliarder mer verdt

Les også: Aksjefondene langt fra å ta igjen katastrofetapet

Les også: 7,5 milliarder "rikere" på ni uker

Går vi inn på de enkelte kategoriene av fond, ser vi at globale aksjefond alene fikk en verdistigning på 1.170 millioner kroner i mars.

Norske aksjefond falt på sin side 311 millioner kroner i løpet av måneden.

Norske personkunder har likevel hatt en verdistigning på 8.535 millioner kroner på sine aksjefond så langt i 2013.

Ned også i aprilEtter at hovedindeksen og fondsindeksen på Oslo Børs falt hhv. 0,4 og 0,6 prosent i mars, har den nedadgående trenden fortsatt utover i april.

Hovedindeksen er ned 1,0 prosent så langt i årets fjerde måned, mens fondsindeksen har falt 0,8 prosent.

Følg HegnarOnline på Facebook her!