Personlig økonomi

Porteføljen som skal gjøre deg rik - og aldri går i null

Finansco-forvalter Espen Seidel mener å ha funnet den optimale porteføljen å putte sparepengene i. Slik ser den ut akkurat nå.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Espen Seidel. Foto: Finansco.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
21. mai 2013 - 15.04

Helt siden etableringen i 2008, har Finansco jaktet på det de mener er den optimale fondsporteføljen for langsiktige investorer.

Det begynte med FAF - Finansco Aktiv Fondsportefølje, en såkalt fond-i-fond-løsning der Finansco plukket blant 70-80 fond.

I juli i fjor lanserte Finansco en ny og betydelig forbedret utgave av FAF: FDA - Finansco Dynamisk Aktivaallokering.

Følg HegnarOnline på Facebook her!

- Investerer i reell verdiskapning Det nye er at FDA er et verdipapirfond med daglig prising, regulert av Finanstilsynet. Forvalter Espen Seidel har hele 60.000 enkeltfond å velge blant.

- Selv store privatkunder sliter med å få denne tilgangen som vi som institusjonell aktør får i fondsmarkedet, sier forvalteren til HegnarOnline.

Forvaltningen er skilt ut i selskapet Finansco Forvaltning, som fikk konsesjon til å drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning i november i fjor.

- Arbeidet med å synliggjøre enda klarere våre forretningsområder, herunder å skille ut forvaltningen i et eget selskap, startet i 2010. Dette tok mye lenger tid enn vi trodde, men vi er nå i mål med det, sier Finansco-gründer Eirik Furuseth.

- Vår klare strategi har alltid vært å drive med investeringer hvor det er reell verdiskapning, fortsetter han overfor HegnarOnline.

Bredt og billig i bunn, aktivt på topp For å ta del i denne verdiskapningen sverger Finansco til en blanding av billige indeksfond og aktivt forvaltede fond der Finansco anser sjansene som gode for at forvalter slår referanseindeksen.

- Litt typisk for vår tankegang er at en betydelig andel puttes i passive indeksfond, der du får det brede markedet til en meget lav kostnad. Resten kan puttes i aktivt forvaltede fond med høyere risiko.

- Da får du egentlig bra valuta for pengene du betaler for den aktive forvaltningen, for den er dyr. Selvfølgelig gjør altfor få fond det bedre enn indeks, men alle kan ikke slå snittet. Trekker du fra kostnader, starter du bak, sier Furuseth.

Dog skal det sies at FDA akkurat nå har en større andel i aktivt forvaltede fond enn i indeksfond.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Til å lede forvaltningen av FDA, og dermed jakten på investeringer med reell verdiskapning, har Finansco altså hentet inn Espen Seidel.

- Veldig mange aksjefond som tar betalt for aktiv forvaltning ligger veldig indeksnært. 90 prosent av det du får er indeks. Noen er flinke, men mange av dem er ikke verdt kostnaden, sier han.

Veien fra 60.000 til 16 fondDu har 60.000 fond å velge fra. FDA-porteføljen består i dag av 16 fond. Hvordan siler du?

- Første tanke er hvor mye aksjer vi bør vi ha i forhold til obligasjoner (renter). Skal vi over- eller undervekte aksjer i forhold til referanseindeksen (se under)? I dag ligger vi noe overvektet i aksjer, det vil si på rundt 68/32 prosent aksjer/renter, sier Seidel.

Referanseindeksen er ifølge forvalteren satt sammen for å ligne mest mulig på FDAs strategiske sammensetning, og er en portefølje som består av 60 prosent MSCI World (verdensindeksen) og 40 prosent St1x.

- Det vil si at vi sammenligner utviklingen i FDA med en portefølje som eier de samme aksjene som inngår i verdensindeksen, og har rentebærende investeringer som betaler samme rente som norske statsobligasjoner med tre måneders løpetid, forklarer Seidel.

Etter å ha funnet fordelingen mellom aksjer og renter, tenker forvalteren sin andre tanke.

- Av de valgte prosentene aksjer og renter, hva skal vi ha av aksjer og renter? Skal vi gå for regioner eller spesielle case, som eksempelvis Russland, Kina eller enkelte land i eurosonen? fortsetter han.

For valg av rentepapirer er for eksempel selskapenes kredittverdighet avgjørende.

Seidels tredje tanke er om han har noe syn på sektor i forhold til det brede aksjemarkedet.

- Ønsker vi eksempelvis å vekte opp finans, eller styre unna? Ved oppstart av fondet undervektet vi europeisk finans, noe som viste seg å være helt feil. Sånn i ettertid har europeisk finans gitt noe av den beste avkastningen, men jeg tror også at risikoen da var ganske høy, sier han.

Finansco-forvalteren er "helt happy" med ikke å ha vært med på finansrallyet.

- Sånn vil det alltid være: ting går spektakulært. En kan ikke etterpå tenke på at en gikk glipp av toppene, og skulle ha vært med på det som til enhver tid gikk best.

- Det er gjerne det som gir deg den mest spektakulære avkastningen som har potensialet til å ta deg helt ut (les: ruinere deg), forklarer Seidel.

Fjerde tanke går på forvalterstil.

- Vil vi ha forvaltere som er vekstorienterte? Vil vi ha small caps eller large caps (små eller store selskaper), eller verdiorienterte forvaltere som går etter markedsmomentum? sier Seidel.

- Aktive fond skal ha small caps For hvert tema i porteføljen, vurderer han om det finnes et egnet aktivt forvaltet fond.

- Velger vi et aktivt forvaltet fond, er det fordi vi forventer at dette fondet skal slå sitt marked etter kostnader. Finner vi ikke et aktivt forvaltet fond, velger vi altså et "billig" indeksfond (ETF - børsnotert fond).

- Og finner vi et aktivt forvaltet fond, vil dette ofte ha overvekt mot small caps. Vi kommer ikke alltid til å ha det, men om fem år vil du nok oppdage at FDA systematisk har hatt overvekt mot small caps. Det synes jeg virker sannsynlig, sier Seidel til HegnarOnline.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kan du utdype nærmere?

Forvalteren svarer med å trekke frem ett av de aktivt forvaltede fondene i dagens FDA-portefølje: Nordea Norden Small Cap.

- Fondet har over tid vist seg å være bra på å plukke selskaper som skaper merverdier hvert år. Å operere innenfor small cap-segmentet gir mening, fordi det er lettere for en aktiv forvalter å gjøre analyser og finne uoppdagede verdier i small caps enn large caps.

- Har du tro på aktiv forvaltning, leter du først etter det du ønsker å finne i small caps - før du går til large caps, forteller Seidel.

Tradisjonen er ifølge forvalteren å gjøre det omvendt.

- Standarden er å velge large cap-fond. De aller fleste "vanlige" fond er large cap - det er der pengene havner. Dette er også et argument for å gå for small cap - large cap-fond får en større - og kanskje litt ugjennomtenkt - kapitalflyt inn, noe som til en viss grad kan ha en inflaterende effekt på prisene, sier han.

Historikken viser at Norden-fondet særlig i 2009 og 2011 dro ifra på avkastning - to veldig dårlige år i aksjemarkedet generelt.

- Det gjennomgående gode med fondet er at det, for aksjefond å være, har gode, defensive kvaliteter. I silingen er dette en av de viktigste parameterne: fondets evne til å beskytte kapitalen, og slå markedet når det går feil vei, sier Seidel.

Finanskrisen - en slags syretest Finanskrisen som kom i 2008 er en slags syretest: Fond som falt mye mer enn markedet da, er ifølge forvalteren ute av bildet stort sett med en gang.

- Kriser og sjokk kommer gjerne uventet og veldig fort, og når de kommer er det ofte for sent å begynne å vurdere alternativer. Har du gjort den tanken i forkant, er dette et fond som scorer positivt. Det faller mindre enn sitt marked i krisetider, fortsetter Seidel.

Men da må du også være forberedt på kostnaden - at fondet ikke går like godt når markedet er på sitt beste.

- Du finner ikke fond som både gjør det veldig bra i oppgangstider og veldig bra i nedgangstider. De fleste fondene vi velger, har en tendens til å henge litt etter i et børsrally, men gjør det betydelig bedre enn markedet når kriser og stresscenarier inntreffer

- Valget av et nordisk fond baserer seg også på at Norden er mer hjemmekjært for investorer som hele tiden skuler til Oslo Børs, sier forvalteren.

Dagens optimale portefølje Når silingen er over, sitter Seidel igjen med 10-20 fond.

- Da blir det å vurdere hver forvalter mer spesifikt, og å skaffe mest mulig informasjon som går utover de rene tallene vi ser. Den historiske avkastningen får jeg ikke investert i, så da må jeg spørre: Er det troverdig at fondet kan fortsette å slå markedet, eller tyder ting på at meravkastningen har oppstått litt tilfeldig?

- Kan jeg møte forvalter, er det et pluss. Da får jeg ofte gravd litt mer i materien. Hvis ikke, sjekker jeg for eksempel presentasjoner og videokonferanser, forklarer forvalteren.

FDA-porteføljen teller i dag 16 fond.

FondFond

KategoriKategori

Andel FDAAndel FDA

Aberdeen AsiaAberdeen Asia

Aksjer, AsiaAksjer, Asia

11 %11 %

DNB High YieldDNB High Yield

Renter, NorgeRenter, Norge

10 %10 %

Storebrand VekstStorebrand Vekst

Aksjer, NorgeAksjer, Norge

10 %10 %

Holberg KredittHolberg Kreditt

Renter, NorgeRenter, Norge

9 %9 %

Nordea USANordea USA

Aksjer, USAAksjer, USA

9 %9 %

Arctic High Return BArctic High Return B

Renter, NorgeRenter, Norge

8 %8 %

Vontobel Emrg. Markets (EM)Vontobel Emrg. Markets (EM)

Aksjer, EMAksjer, EM

7 %7 %

Invesco Europa Strukt.Invesco Europa Strukt.

Aksjer, EuropaAksjer, Europa

6 %6 %

iShares S&P 400 MCiShares S&P 400 MC

Aksjer, USAAksjer, USA

6 %6 %

Aberdeen USD High YieldAberdeen USD High Yield

Renter, USARenter, USA

6 %6 %

Nordea Europa VerdiNordea Europa Verdi

Aksjer, EuropaAksjer, Europa

4 %4 %

MFS Mer. Europa Small CapMFS Mer. Europa Small Cap

Aksjer, EuropaAksjer, Europa

3 %3 %

Nordea Norden Small CapNordea Norden Small Cap

Aksjer, EuropaAksjer, Europa

3 %3 %

Aberdeen JapanAberdeen Japan

Aksjer, AsiaAksjer, Asia

3 %3 %

DNB SMBDNB SMB

Aksjer, NorgeAksjer, Norge

3 %3 %

East Capital RusslandEast Capital Russland

Aksjer, EMAksjer, EM

2 %2 %

Vi gjør oppmerksom på at fondet kan gå inn med inntil 10 prosent av forvaltningskapitalen i enkeltaksjer eller -obligasjoner.

Aksjeandelen av porteføljen vil normalt kunne variere mellom 35 og 85 prosent. Motsatt vil renteandelen normalt ligge mellom 15 og 65 prosent.

FDA-porteføljen er i dag moderat overvektet i aksjer (68/32 prosent aksjer/renter), men har ingen sterke over- og undervekter på sektorer. På regioner er FDA overvektet i Norge, mens Japan er undervektet.

På rentesiden har Seidel overvekt av høyrenteobligasjoner (high yield) i renteporteføljen, og overvekt av Norge i høyrente-segmentet.

FDA reduserte i april overvekten i norske aksjer, og satset 2,5 prosent av kapitalen til Aberdeen Japan.

- Vi vil vurdere å øke investeringen hvis den ekspansive politikken ser ut til å gi varig effekt. Japan utgjør omtrent 9 prosent av verdensindeksen og FDA er, selv etter reallokeringen, undervektet Japan, skriver Seidel i sin siste rapport.

Vil helst kaste ut et fond han liker Overvåkningen av porteføljen er ifølge forvalteren en kontinuerlig prosess.

- Det gjelder både fondene vi er inne i, samt nye fond. Å vurdere investeringstema er noe vi prøver å frigjøre mest mulig tid til. Hvis vi på en presentasjon har hørt at Kina gjør det bedre enn ryktet skal ha det til, må vi vurdere dette opp mot porteføljesammensetningen.

- Passer Kina inn nå? Finner vi gode forvaltere som kan levere det vi ønsker av en Kina-investering? Er svaret ja, betyr det at noe må ut av porteføljen, sier Seidel.

Dette er ifølge forvalteren et nødvendig vedlikeholdsarbeid.

- Du må sørge for at du ikke får noen "lik" som du bare sleper med deg i evig tid. Jobben er å sørge for kontinuerlig å ha en god idéflyt som gjør at du er nødt til å kaste ut noe du egentlig setter pris på. Da har vi kommet inn i en god rullering.

- Du må hele tiden ha rom for at du har nye ting som kommer på bordet, og som kan være enda bedre enn det du har, sier Seidel.

Dyre fond kan koste - dyrt Enkelt sagt er FDA et eneste stort innkjøpssfellesskap av verdipapirfond. 20.000 av de 60.000 tilgjengelige fondene kan handles til gode rabatter.

- En god del av kostnadene fondet tar, forsvares direkte av rabatter vi får. Rabattene tilfaller ikke Finansco Forvaltning, men fondet. Altså: kunden får rabattene indirekte i form av reduserte kostnader i fondet.

- På denne måten viser vi at vi ikke har noen skjult agenda med å velge de fondene vi velger, sier Seidel.

Å sjekke hva de underliggende fondene koster, er et viktig element i komposisjonen av porteføljen.

- Dette fordi valgene slår direkte ut på avkastningen. Investerer jeg i et dyrt fond som ikke leverer mer enn markedet på forvaltningen, har jeg tapt for markedet når kostnader trekkes fra, sier forvalteren.

Han legger ikke skjul på at han "prøver å være kjip" mot dem han handler hos.

Rabatter reduserer gebyrene Men hva slags kostnader ender en kunde som vil kjøpe andeler i FDA opp med?

For å investere i FDA, må du opprette en såkalt depotkonto hos Nordnet. Du betaler da et etableringsgebyr som starter på 1,00 prosent (hvis du går inn med over ti millioner kroner).

Spytter du inn mindre enn ti millioner, men én million kroner eller mer, er gebyret 2,00 prosent, mens det er 3,00 prosent for deg som investerer mellom 200.000 og én million kroner.

Som alle andre fond, lever også Finansco Forvaltning av et forvaltningsgebyr. Dette er i utgangspunktet 1,80 prosent av forvaltningskapitalen i året, men rabattene reduserer denne vanligvis med 0,50-0,75 prosentpoeng.

- Deretter får investor FDAs "offisielle" avkastning, slik den for eksempel fremgår på Oslo Børs, sier Seidel.

Det vil si: Forvaltningsgebyret er trukket fra i børsens avkastningstall, men ikke etableringsgebyret.

Med depotkontoen kan du for øvrig handle fritt blant de fleste fond Nordnet tilbyr, og i tillegg handle i enkeltaksjer. Her belastes hver handel med 0,03 prosent, eller minimum 95 kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Slått av markedet siden juli i fjor Men tilbake til avkastningen i FDA, ser vi at den ligger bak referanseindeksen uansett hvordan vi måler.

Siste tre måneder er FDA opp 3,3 prosent, mot referanseindeksens 6,4 prosent. Hittil i år er "stillingen" 6,30 vs. 8,35 prosent, mens den siden oppstart i juli i fjor er 6,77 vs. 9,00 prosent.

Hva skyldes mindreavkastningen i forhold til referanseindeksen?

- Hovedårsaken er norske og russiske aksjer. Oslo Børs har gitt rundt 1,0 prosentpoeng lavere avkastning enn verdensindeksen siden oppstart av FDA, og våre norske aksjefond har gjort det dårligere enn Oslo Børs.

- Russland er et marked vi mener har stort avkastningspotensial (og høy risiko), men som enn så lenge har bidratt med mindreavkastning (fondet har gitt positiv avkastning, men mindre enn verdensindeksen), forklarer Seidel.

Han legger til at verdensindeksen har blitt trukket opp av en kraftig oppgang i japanske aksjer, mens FDA i perioden har hatt lav eksponering mot Japan.

Som de positive bidragene i porteføljen trekker Seidel frem allokeringen mellom aksjer og renter, overvekten av høyrenteobligasjoner i rentesegmentet, overvekten i asiatiske aksjer og valg av gode fond i Europa og USA.

- Nei, analysen har ikke sviktetHar analysen sviktet?

- Nei, vi anser ikke analysen som å ha sviktet, og mener vår investeringsmetodikk og filosofi vil gi bedre avkastning enn referanseindeksen gjennom en full markedssyklus (5-10-årsperiode).

- Vi allokerer midlene ulikt allokeringene i referanseindeksen, og verdien av FDA vil svinge - både absolutt og relativt til referanseindeksen, sier Seidel.

Han understreker at FDAs styrke ikke ligger i å forutse endringer i for eksempel japansk pengepolitikk, og det påfølgende børsrallyet der.

- Vi fokuserer på å investere i regioner/sektorer med aksjer som er underpriset, og der forutsetningene ligger til rette for reprising.

- Over tid vil dette gi bedre avkastning enn referanseindeksen, men hendelser som i Japan vil forstyrre bildet i kortere tidsperioder - i form av positive eller negative sjokk/overraskelser, fortsetter forvalteren.

Er du fornøyd med å ligge bak referanseindeksen? Eller kanskje det å slå indeksen ikke er et mål i seg selv?

- Jeg er ikke fornøyd med å ligge bak. Målet er å ligge foran. Men det viktigste er å generere god avkastning for investorene. Til syvende og sist er det investors absolutte avkastning som er avgjørende.

- En viktig forutsetning for å skape god langsiktig avkastning er å unngå eller redusere de største tapene. Vi er derfor meget tilfreds med utviklingen i FDA siden oppstart, sier Seidel.

Har slått markedet over 4,5 år Målet han strekker seg etter er at investor sitter igjen med bedre avkastning enn avkastningen i referanseindeksen, uten at FDA har tatt høyere risiko enn referanseindeksen.

- Målet er altså å slå referanseindeksen, men vi forventer ikke å ligge foran til enhver tid. Vårt fokus på å redusere tap i nedgangstider vil for eksempel kunne føre til at vi blir hengende etter markedet i oppgangstider - det er som sagt "prisen" vi betaler for litt ekstra sikkerhet, sier Seidel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ser vi tilbake til oppstarten høsten 2008, finner vi at Finanscos forvaltningsstrategi i FAF/FDA har hatt bedre avkastning enn referanseindeksen.

Den årlige nettoavkastningen i FAF/FDA siden den gang er 6,9 prosent. Samtidig har referanseindeksen til FAF/FDA levert 5,0 prosent årlig, mens fondsindeksen på Oslo Børs har levert 2,4 prosent i året i snitt.

Det tilsvarer en årlig meravkastning på 1,9 og 4,5 prosentpoeng mot hhv. referanseindeksen og Oslo Børs.

Akkumulert siden høsten 2008 har FAF/FDA steget 37,6 prosent. I samme periode er referanseindeksen og Oslo Børs opp hhv. 25,9 og 12,2 prosent.

Meravkastningen i FAF/FDA er dermed på 11,7 prosentpoeng mot referanseindeksen, mens den er 25,4 prosentpoeng mot Oslo Børs.

Siden FAF kan veksle mellom aksje- og rentepapirer på en måte rene aksjefond ikke har mandat til, blir sammenligninger litt "urettferdig", men vi ser at FAF/FDA siden 2008 kommer godt ut også i forhold til DNB Globalspar og Skagen Vekst.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Norske småsparere har for høy risiko FDA-forvalter Seidel mener norske småsparere generelt har for høy risiko i sine investeringer, spesielt i oppgangstider.

- Jeg satt flere år som trader på råvarer/derivater. Risikoen var høy, og volumene store. Men samtidig som jeg på profesjonell basis håndterte risiko i finansmarkedet, fant jeg etterhvert ut at jeg gjorde alle feil som kunne gjøres med mine egne sparepenger.

- Det gikk litt på innfallsmetoden. Jeg investerte når jeg hadde tid og overskudd. Analyser var mangelvare. Jeg ble fort utålmodig, tok altfor høy risiko i forhold til hva jeg ønsket meg av avkastning, og kjøpte og solgte på dårlige tidspunkter, sier Seidel.

At han ifølge seg selv "var helt på amatørstadiet" i forhold til jobben sin, irriterte til slutt Seidel så mye at han sluttet som trader.

Men ønsket om å styre egne investeringer på en proffere måte falt sammen med Finanscos ambisjoner om å etablere den optimale fondsporteføljen.

Seidel er derfor betydelig investert i FDA - i likhet med flere av Finanscos nøkkelpersoner.

- En global investeringsportefølje med 60 prosent aksjer og 40 prosent renter oppfyller kravene til en optimal fondsportefølje. Dette ligner - ikke overraskende - på oljefondet, sier Seidel.

Ifølge forvalteren er risikoprofilen ganske lik for folk flest.

- Vi ser at veldig mange faller ned på omtrent det samme mandatet - 60/40 prosent aksjer/renter. Vi har lagt oss på en slik referanseindeks, men har mulighet til å være dynamiske rundt den, fortsetter forvalteren.

Han karakteriserer det som "en liten utfordring" å prøve og hjelpe folk til å investere i noe de egentlig trenger.

- Det de trenger er noe som er kjedelig, og hvor tiden jobber for dem. Du får glede av renterenteseffekten - en av verdens beste oppfinnelser. Greier du å skape 7-8 prosent avkastning i året relativt stabilt, blir det en fantastisk effekt på det, sier Seidel.

- Her går du aldri til null - uansett Han rister på hodet over at familieformuer på flere hundre millioner, eller kanskje i milliardklassen, kastes inn i det han kaller høyoktan-investeringer.

- Vi ser en tendens til at familier ansetter en egen forvalter på norske aksjer, og gjerne spisser formuen veldig inn mot small caps eller venture (bedrifter i oppstartsfasen). Hva er fornuften i det?

- De burde jo heller ha en type tankegang som oljefondet/FDA er tuftet på. At du har 300 millioner kroner å investere, er ingen god grunn til å spisse mot høyrisikable, norske aksjer, sier Seidel.

Treffer du på en høyoktan-investering, kan du fort doble og litt til.

- Men går det rett vest, mister du alt. Og problemet med nullpunktet er at det fanger: har du ikke mer penger, så har du ikke mer penger. Sparekapitalen er borte.

- Har du en diversifisert portefølje blandet med aksjer og renter går du aldri til null, uansett hvor råttent det blir. Skal du få avkastning i et langt perspektiv, er det ekstremt viktig at du tåler en tiårssmell, understreker Seidel.

Og å bygge opp en ny startkapital er krevende.

- Folk som jobber for pengene, vet at det tar tid å spare opp 100.000 kroner, sier forvalteren (bildet).

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Alltid en idé om hvor ille det kan gå Seidel er også oppgitt over finansindustriens bransjestandard på å måle risiko: "value at risk"-modellen (VAR).

- Den skaper en helt latterlig forståelse av risiko. En risikospesialist kan si til meg som investor at "value at risk" er på 100.000 kroner. Det betyr at jeg med 95 prosent sannsynlighet ikke taper mer enn 100.000 på en dag.

- Eller sagt omvendt: i fem av 100 dager vil tapet overstige 100.000 kroner. Men så er jeg litt opptatt av hva som skjer i de fem dagene jeg taper mer enn 100.000 kroner. Taper jeg 101.000 eller én million kroner? Som investor har det mye å si, forklarer Seidel.

Men ifølge forvalteren sier VAR-modellen absolutt ingenting om disse fem siste dagene.

- For meg som investor er det likevel de fem siste dagene som utgjør risikoen. De 95 andre gir jeg egentlig blaffen i. Avkastningen jeg prøver å optimere, avhenger av at jeg ikke gjør for mye dumt med de fem siste dagene - det er den risikoen jeg styrer.

- For hver investering vi gjør, har vi en idé om hvor ille kan det gå, sier Seidel.

- Å unngå store tap betyr mest Han viser til aksjefondet East Capital Russland - investeringen han mener kan ødelegge mest for FDA akkurat nå.

- Smeller det, kan dette fondet falle 75 prosent. Til sammenligning har vi et konservativt asiatisk small cap aksjefond - Aberdeen Asia Small Cap. Dette estimerer vi kan falle 40 prosent i samme stressituasjon, sier Seidel.

- Over tid betyr det mer for oss å unngå store tap, enn å treffe på et bra "case". Vi er mer opptatt av faren for tap enn svingninger og å kvantifisere bort risikoen i en eller annen fin modell, fortsetter han.

Seidel er enig i at svingninger er uønsket i en portefølje.

- Svingninger suger egentlig verdi ut av porteføljen. Har du høy volatilitet i porteføljen, blir den langsiktige avkastningen lavere. Men om svingninger er uønskelig, er det et dårlig mål på risiko i porteføljen.

- Dette fordi det ikke er svingninger vi som investorer er opptatt av som risiko. Svingninger er svingninger, risiko er liksom det vi kan tape. Og da må vi prøve å definere et risikomål som harmoniserer med hva investorer opplever som risiko, sier Seidel.

Og hva slags risikomål er det?

- Vårt risikomål er intuitivt, enkelt og robust: estimert maksimalt tap. Problemstillingen er altfor kompleks til at den lar seg modellere og en enkel tilnærming gir en bedre representasjon av virkelig risiko.

- Metoden er robust i så måte at små feil i forutsetningene eller estimatene har liten betydning for resultatet. I en kompleks modell (som VAR) vil brudd på enkelte forutsetninger eller små feil i estimatene kunne forsterkes av modellens kompleksitet og ha stor innvirkning på resultatet, sier Seidel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Dobbel risiko ganske stor forskjellMen hvordan kommer du frem til at Russland-fondet har 75 prosent tapspotensial, men Aberdeen Asia Small Cap "bare" 40 prosent?

- Estimatenes absolutte verdi (75 eller 40 prosent) i seg selv er av mindre betydning, og brukes i hovedsak til å fastsette størrelsen på en investering, sier Seidel.

Han estimerer maksimalt tapspotensial basert på historisk markedsutvikling og forvalterprestasjon, samt en vurdering av forvaltningsstilen og porteføljens sammensetning.

- Relevant historikk for en investering i Russland er ifølge forvalteren rubelkrisen på 90-tallet og finanskrisen, da markedet falt hhv. 90 og 75 prosent.

- I tillegg kommer en vurdering av East Capitals forvaltningsstil og dagens portefølje, og hvordan vi tror det vil påvirke resultatet i neste krise. Russland er ett nasjonalt marked med konsentrert risiko fra råvareeksponering og politikk, fortsetter forvalteren.

Til sammenligning har Aberdeen et small cap-fond som ifølge Seidel investerer i store deler av Asia.

- Forvalter har vist å kunne diversifisere godt mellom ulike regioner og selskaper, og sette sammen en portefølje som er spesielt robust i krisemarkeder. Forventningen er at fondet vil falle mye i neste krise, men betydelig mindre enn markedet.

- Poenget er at risikoen i Russland omtrent er den doble av Asia. Og det er ganske stor forskjell, avslutter Finansco-forvalteren overfor HegnarOnline.