Personlig økonomi

Tyssøy vraket Statoil - og fem aksjer til

Holberg fortsetter ryddesalget. Seks nye aksjer fikk reisepass i mai - bare én aksje ble tatt inn.

Hogne Tyssøy. Foto: Finansavisen.

Hogne Tyssøy. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. juni 2013 - 15.08

Hogne Tyssøy og hans forvalterteam i Holberg Norge har gjennomført et storstilt ryddesalg i løpet av 2012/13.

Nærmere 40 aksjer har røket ut, mens 11 nye har kommet inn.

Én aksje inn Den ferskeste aksjen i porteføljen er Stolt-Nielsen, som ble tatt inn i løpet av mai.

- Vi oppfatter Stolt-Nielsen mer og mer som et logistikkselskap. Dette har gitt selskapet stabil kontantstrøm i bunnen, og vi tror dette kan medføre en høyere prising av selskapet.

- Vi finner dagens prising attraktivt med god utbytteavkastning i bunn, og du får en gratis opsjon på bedring i kjemikalierater, skriver forvalterne i en oppsummering av mai.

Gjensidige, Veidekke ut På den andre siden forsvant tre aksjer ut av porteføljen i løpet av måneden.

- Gjensidige er et av de best drevne skadeforsikringsselskaper med en lav kostnadsratio (15 prosent). Videre har selskapet hatt gode år med lav tapsprosent som andel av premieinntektene (70 prosent).

- Kombinasjonen gir god avkastning for aksjonærene. Gjensidige har vært en sterk bidragsyter for andelseierne, men vi nå gir rom for alternative plasseringer. Et fortsatt godt, men høyt verdsatt selskap, lyder begrunnelsen.

Veidekke har også fått reisepass.

- Det er høy aktivitet i Norge. Europeiske selskaper ser dette, og vi forventer at de vil prøve å etablere seg i Norge. Dette vil gi utfordringer for Veidekke til å forsvare marginer fra dagens nivå.

- Vi velger å konsentrere porteføljen ytterligere, og opplever risiko målt opp mot avkastning i Olav Thon og Selvaag Bolig som bedre enn Veidekke, heter det.

Bekymrer seg for StatoilStatoil var tredje aksje ut av Holberg Norge-porteføljen i mai.

Forvalterne viser til at Statoil har et mål om å opprettholde sin utbyttepolitikk, og at selskapet da må generere 3 milliarder dollar i fri kontantstrøm - noe som impliserer en oljepris på 110 dollar fatet.

- Kostnadsnivået i industrien er blitt høyt, og noen av tiltakene selskapet kan gjøre for å oppnå sine mål er senke investeringstakten, stoppe mindre lønnsomme prosjekter eller utsettes.

- LNG, oljesand og skifergass er områder med høy kostnadsintensitet, og dessuten er marginalfelt offshore vanskeligere å regne hjem, går det frem av rapporten.

Ifølge Holberg øker USA sin selvforsyningsgrad av olje i imponerende tempo, samtidig som man finner store og lønnsomme felt i Vest-Afrika, Mexicogulfen og Brasil.

- En politisk stabilitet i Irak kan også gi betydelig økning i tilbudet av olje fremover. Nyheten fra selskapet om å skyve på Skrugard-utbyggingen bekrefter våre bekymringer, forklarer forvalterne.

Tok innpå markedet IKjempetapet i Northland Resources preger fortsatt 2013-avkastningen, men Holberg Norge-fondet har nå fått mer fart på sakene.

Mens referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks steg 0,6 prosent i mai, la fondet på 3,6 prosent. Dermed ligger Holberg Norge fem måneder ut i det nye året 1,1 prosentpoeng bak markedet - 10,2 vs. 11,3 prosent avkastning.

Dette skjer etter et år der fondet tapte klart for markedet: Fasiten viste 20,6 vs. 4,1 prosent avkastning, fordel markedet.

De siste tre og fem årene har fondet en negativ snittavkastning på hhv. 0,7 og 3,1 prosent. Til sammenligning er markedet opp 12,7 og ned 0,3 prosent på hhv. tre og fem år.

Fondets fem største investeringer var (per 31/5) REC (4,9 prosent), Bakkafrost (4,8 prosent), DNB (4,7 prosent), Austevoll Seafood (4,6 prosent) og Telenor (3,3 prosent).

Tok innpå markedet II Trenden er den samme i Holbergs Norden-fond. Fondet kapper innpå markedets forsprang.

Mens referanseindeksen VINX Benchmark Cap Index steg 1,2 prosent i mai, la fondet på seg 1,9 prosent. Så langt i 2013 har fondet klart 14,1 prosent avkastning, mot 14,9 prosent for referanseindeksen.

De siste tre og fem årene har fondet en snittavkastning på hhv. pluss 1,0 og minus 2,2 prosent. Til sammenligning er markedet opp 10,9 og 2,9 prosent på hhv. tre og fem år.

Fondets fem største investeringer var (per 31/5) Novo Nordisk (4,7 prosent), Nordea (4,6 prosent), Volvo (4,4 prosent), Fortum (4,0 prosent) og Atlas Copco (3,5 prosent).

Tok gevinst i Finland Holberg Norden solgte seg ut av tre aksjer i mai.

- Skanska har gitt oss god avkastning, og oppsiden fremstår i dag begrenset gitt utfordringene som fortsatt er på det europeiske markedet. Deler av salget ble reinvestert i Selvaag Bolig, skriver forvalterne.

De har samtidig benyttet sjansen til å ta gevinst i det finske finanskonglomeratet Sampo.

- Vi har vært aksjonærer i Sampo i en årrekke, og har tjent godt på det. I år har kursen steget med nesten 40 prosent, inklusive utbytte, med effekt at verdsettelsen også har steget.

- Med dagens forutsetninger finner vi mer oppside i andre aksjer, men selskapet er bra drevet og vi er åpne for å kjøpe oss inn igjen en gang i fremtiden om verdivurderingen og fremtidsutsiktene passer, heter det.

Norsk mygg fløy ut Oslo Axess-noterte Badger Explorer er også ute av Norden-porteføljen. Selskapet utvikler en ny og vesentlig billigere metode til å bore dypt i bakken (on- og offshore) enn dagens løsninger.

- Prototypen de har utviklet viser lovende resultater, men det gjenstår fortsatt mye utviklingsarbeid. Vi har solgt for å gjøre plass til andre investeringer, går det frem av rapporten.

Hogne Tyssøy har i forvaltningen av Holberg Norge med seg Jann Molnes, Robert Lie Olsen og Tony Fimreite. Holberg Norden forvaltes av samme team, med den forskjell at Robert Lie Olsen er ansvarlig forvalter.

Følg HegnarOnline på Facebook her!