Personlig økonomi

Finansrådgiverne som angriper egen bransje

- Bransjen har feilet, og boblen har sprukket, sier Finansco-rådgiver Eirik Furuseth. Han mener deres metodikk vil sette en ny standard. Den risikovillige kan også låne - til latterlig lave renter.

Finansco-gründer Eirik Furuseth. Foto: Selskapet.

Finansco-gründer Eirik Furuseth. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
2. juli 2013 - 14.45

Mange rynker nok fortsatt litt på nesen av ordet finansrådgiver.

Det vil Finansco gjøre noe med. Medgründer Eirik Furuseth mener bransjen, med sin "generelle oppførsel", har seg selv å takke for et frynsete rykte.

- Boblen for investeringsrådgivning har sprukket, men det betyr jo ikke at investeringsrådgivning er en totalt ubrukelig tjeneste - tror vi, sier han.

- Solgt mye dessert, lite hovedrett Furuseth mener spareprodukter er produkter "som i stor grad selges, og i liten grad kjøpes".

- Sagt litt tabloid har det blitt solgt mye dessert, men ikke så mye hovedrett. Bransjen har feilet ved å anbefale samme produkt og risiko, uavhengig av kundenes formål med investeringen.

- Resultatet har ofte blitt høyere risiko enn ønskelig, lav likviditet, relativt høye kostnader og lav, forventet avkastning. Dette henger også sammen med hva verdipapirforetakene har tjent penger på, sier han til HegnarOnline.

Da Finansco startet opp i 2008, var det som tilknyttet agent for Pareto (PPN). I november 2010 fikk Finansco sin egen konsesjon fra Finanstilsynet for å yte investeringsrådgivning og ordreformidling.

Samme år startet selskapet arbeidet med å synliggjøre enda klarere sine forretningsområder.

- Marginene og strukturen i bransjen har endret seg sterkt etter at MiFID ble innført. Vi mener vi har vært i forkant her, og gjorde en ganske kraftig "due diligence" på oss selv, våre samarbeidspartnere og måten vi jobber på, sier Furuseth.

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ble innført i EU og EØS-landene med virkning fra 1. november 2007. Målet var å styrke konkurransen og forbrukervernet innenfor investeringsrådgivning.

Pareto ut, Nordnet inn Evalueringen endte med at Finansco i 2011 byttet ut sine tre viktigste samarbeidspartnere (Pareto og underleverandørene Altraplan og Sydbank) med to nye - Nordnet og Bank Alpinum (les mer lenger nede i saken).

Samtidig ble fondet FDA (Finansco Dynamisk Aktivaallokering) lansert i fjor sommer, som en videreføring av strategien Finansco har hatt siden oppstart. Forvaltningen ble skilt ut i selskapet Finansco Forvaltning, som fikk konsesjon til å drive aktiv forvaltning i november.

Rådgivningsvirksomheten ivaretas av Finansco Rådgivning.

- For best mulig å etterleve reglene myndighetene har pålagt oss, har vi altså etablert en konsernstruktur. Vi har to klart adskilte verdipapirforetak, noe som er viktig å merke seg kontra en del andre aktører, forklarer Furuseth.

Om strukturen i Finansco har endret seg, står derimot grunnfilosofien støtt: å drive med investeringer hvor verdiskapningen er reell.

- Vi ønsker å kanalisere penger til næringslivet, noe finansbransjen burde gjøre etter at boblen sprakk, sier Finansco-gründeren.

Finansco kanaliserer penger til næringslivet først og fremst gjennom fondet FDA (Finansco Dynamisk Aktivaallokering), som vi tidligere har omtalt.

- FDA er vårt flaggskip. Det avgjørende for oss har vært å begynne med et "melk og brød-produkt" vi også selv ville sette våre egne penger i, og etterpå sy det sammen med vår rådgivning, sier Furuseth.

For mens noen kunder velger bare å investere i FDA, vil andre betale for rådgivning om hvor de skal investere.

- Ikke rør eiendomsfond og opsjoner Finansco Rådgivning er klare på hva de anbefaler og - ikke minst - ikke anbefaler.

- Helt siden oppstart har vi vært gjennomgående klare på hva vi holder oss unna. Det gjelder aller først eiendomsfond. Vi har sett såkalte single purpose-investeringer i Bulgaria-prosjekter presentert som eiendomsfond. Det er ganske drøyt, og har intet med fond å gjøre.

- Videre har vi sett veldig mange store aktører presentere syndikater av eiendom så dyre at omkostningene tar bort hele risikopremien som naturlig ligger i aktivaklassen, sier Furuseth.

Skal du være eksponert mot eiendom, mener Finansco kjøp av utleieleilighet eller børsnoterte eiendomsaksjer er bedre alternativer.

- Store aktører pøser ut såkalte warrants/opsjoner. Hos oss er ikke dette et spareprodukt, men et rent spekulativt veddemål. Kunder kan godt spekulere, men skal da vite at det er det de gjør - mot vår anbefaling.

- Warrants/opsjoner har ingenting med langsiktig sparing å gjøre, og å kalle det en egen aktivaklasse er bare tøv, sier Furuseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Finansco er også svært kritiske til oppblomstringen av bruken av såkalte differansekontrakter (CFD - contracts for difference).

- Vårt inntrykk er at dette er produkter som selges av meglere som ikke forstår hva de selger - til kunder som ikke forstår hva de kjøper. Jevnt over er risikoen ekstremt høy, og produktet anbefales fordi det gir svært god inntjening til selgerne - ihvertfall der og da, sier Furuseth.

Samtidig holder Finansco-gründeren døren åpen for "bargains" i annenhåndsmarkedet.

- Når for mange vil ut av noe samtidig, blir salgspresset veldig stort. Vi er så klart kjøpmenn på vegne av kundene våre. Blir noe for billig, anbefaler vi det, men da som en liten del av en portefølje som ellers henger sammen med de øvrige komponentene i den anbefalte porteføljen.

- Dette gjelder både eiendomsfond og warrants/opsjoner. Skal du satse på opsjoner, bør du gjøre det under ekstreme markedsforhold. I et normalt marked har du som retail-kunde oddsen mot deg, sier Furuseth videre.

- Kjøp ting du forstår: Aksjer eller gjeld Når markedene oppfører seg normalt, er det altså Finanscos fundamentale syn at kundene skal ta del i verdiene næringslivet genererer.

- Det gjør du ved å kjøpe enten egenkapital (aksjer) eller fremmedkapital (gjeld). I Finansco Rådgivning er vi lite opptatt av enkeltaksjer og -obligasjoner. Vi bruker fond, fortsetter Finansco-gründeren.

Ifølge Furuseth har enkelhet i investeringsporteføljen i seg selv en verdi.

- Vi holder oss langt unna spareprodukter som er vanskelige å forstå. Keep it simple. Unngå hyppig trading og endring av sparestrategi. Kunden bør være langsiktig investor - ikke spekulant. Samtidig anbefaler vi å holde likviditet i investeringene.

- Vi anbefaler en betydelig andel i passive indeksfond, der du får det brede markedet til en meget lav kostnad. Resten kan puttes i aktivt forvaltede fond med høyere risiko, der vi tror sjansene er gode for at forvalter slår indeks, sier Furuseth.

Hvordan bygger dere da porteføljen som passer best for den enkelte kunden?

- Skal vi yte investeringsråd, må vi kjenne kundens risikoprofil og formålet med investeringen. Det er vårt ansvar at kunden kjøper produkter hun eller han forstår, og som henger sammen med økonomisk situasjon og risikotoleranse.

- Etter en skikkelig gjennomgang får kunden tid til å områ seg og ta stilling til våre anbefalinger - uten å ha oss hengende over seg. Vi inngår aldri kontrakter på vårt første møte med nye kunder, sier Furuseth.

Strategisk og taktisk allokering Kundene kan deles inn i tre kategorier: lav, middels eller høy risikoprofil.

Avhengig av risikoprofilen, anbefaler Finansco Rådgivning kunden en individuelt tilpasset portefølje fordelt mellom aksje- og rentefond.

Lav risikoprofil gir anbefalingen 70/30 prosent renter/aksjer (defensiv), middels risikoprofil 60 prosent aksjer/40 prosent renter (balansert), mens en høy risikoprofil gir 80 prosent aksjer/20 prosent renter (offensiv).

Dette utgjør grunnlaget for den strategiske aktivaallokeringen (se under).

- Oljefondet har en strategi om å være 60 prosent i aksjer og 40 prosent i renter. Over tid vil også den optimale risikojusterte avkastningen ligge rundt skjæringspunktet her. De fleste kundene velger da derfor en balansert portefølje, fortsetter Furuseth.

Samtidig vil Finansco også bidra med "alfa" til kundene, det vil si merverdier utover avkastningen markedet gir (for eksempel et indeksfond).

- Derfor gjør vi i stor grad også taktisk aktivaallokering. Det vil si at vi overvekter og undervekter aksjer/renter i tråd med markedsutsiktene. Istedenfor at hver enkelt rådgiver over- og undervekter i samråd med sine kunder, har Finansco Rådgivning valgt å skille denne virksomheten ut i et eget selskap.

- Finansco Rådgivning har gitt Finansco Forvaltning og forvalter Espen Seidel et mandat til å ta seg av den taktiske biten via verdipapirfondet FDA, som utgjør en sentral del i mange kunders porteføljer, forklarer gründeren.

Tar ikke betalt for transaksjoner Alternativet hadde vært å legge på transaksjonskostnader.

- I det øyeblikket vi legger på transaksjonskostnader i rådgivningen, har vi derimot en tradisjonell rådgiver/megler/kunde-konstellasjon der rådgiver/megler har insentiv til å skape transaksjoner - som er det hun eller han får betalt for.

- Derfor tar vi ikke betalt for transaksjoner. Du klarer dessuten ikke å følge opp en stor kundemasse ved å gjøre mange transaksjoner hver gang du mener det er nødvendig, sier Furuseth.

Og FDAs taktiske allokering har slått godt ut i turbulensen de siste dagene. Per 2/7 hadde fondet steget 8,66 prosent hittil i år, målt i norske kroner. Til sammenligning var referanseindeksen opp 8,14 prosent i samme periode.

Les også: Porteføljen som skal gjøre deg rik - og aldri går i null

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Spre risiko alltid et godt råd Ifølge gründer og partner Eirik Furuseth er de strategiske porteføljene sammensatt av fond som gjenspeiler Finanscos tankegang.

- For å få en bredest mulig eksponering mot norsk næringsliv, legger vi en stor andel i et billig indeksfond (ETF - børsnotert fond) fremfor i et dyrt, aktivt forvaltet fond som ofte ikke forsvarer kostnaden.

- Og velger vi et aktivt forvaltet fond, er det fordi vi forventer at dette fondet skal slå sitt marked etter kostnader. Finner vi ikke et aktivt forvaltet fond, velger vi altså et billig indeksfond, skyter forvalter Espen Seidel (bildet over) inn.

- Samtidig får du diversifiseringen ved å gå globalt i ganske stor grad også ved å gå til Norden. Å spre risikoen er uansett alltid et godt råd, fortsetter Furuseth.

Referanseindeksen er for øvrig en kombinasjon av MSCI World (verdensindeksen) og St1x (3-måneders statsobligasjonsindeks).

- Det vil si at vi sammenligner utviklingen (i defensiv, offensiv, balansert) med en portefølje som eier de samme aksjene som inngår i verdensindeksen, og har rentebærende investeringer som betaler samme rente som norske statsobligasjoner med tre måneders løpetid, forklarer Seidel.

Fordelingen aksjer/renter i referanseindeksen avhenger av risikoen i porteføljen (30/70, 60/40 eller 80/20).

- Kundene får alle returprovisjonerSå hva slags kostnader ender Finansco-kunder opp med?

Vil du investere bare i FDA, oppretter du en depotkonto hos Nordnet. Kostnadene ved en depotkonto finner du her.

Vil du ha investeringsrådgivning med en individuelt tilpasset portefølje, oppretter du en Investeringskonto - Zero - hos Nordnet.

- Denne bruker vi veldig mye. Kontoen passer godt for privatkunder som skal gjøre transaksjoner, sier Furuseth.

Etableringsgebyret varierer avhengig av innskutt egenkapital, og ligger på 1-3 prosent. For å få gebyret ned i én prosent, må du gå inn med over ti millioner kroner.

Det Finansco Rådgivning lever av, er et årlig administrasjonsgebyr.

- Her er det verdt å merke seg at alle rabatter vi får på fondskjøp fra Nordnet går uavkortet tilbake til kundene. Dermed har vi ingen hang til å velge dyrt og dårlig når vi velger et aktivt forvaltet fond.

- Kostnader skal ikke være altavgjørende, men det lønner seg å være kostnadsbevisst. Det er vi på vegne av våre kunder, sier Furuseth.

For de fleste rådgivningskundene havner dette årlige gebyret - etter rabatter - på 1,0-1,5 prosent av porteføljens markedsverdi.

Med Zero-kontoen får du også den utsatte skattefordelen ved kjøp og salg (som ved investering gjennom et AS). Rentesrenteeffekten ved dette er stor over tid.

- Zero-kontoen egner seg vel å merke ikke for selskaper. For disse er depotkonto løsningen, presiserer Furuseth.

Kan også belåne - til latterlig lav rente Så langt har vi forutsatt at du kun går inn med egenkapital.

Finansco åpner også for at du kan belåne fondsporteføljen din.

Prinsippene er de samme som ved rammelån til bolig - du betaler bare for benyttet kreditt. Det betyr i praksis at kundene får innvilget en kredittramme som de kan trekke av.

Denne rammen er på inntil 60 prosent av egenkapitalen, altså er maksimal belåningsgrad 60 prosent. Porteføljen må da være finansiert med minst 40 prosent egenkapital.

Egenkapital på fire millioner gir derfor et maksimalt lån på seks millioner - og dermed 10 millioner kroner tilgjengelig for investeringer.

Minstekravet til egenkapital er for øvrig 300.000 kroner.

Lånet kan være i valgfri valuta, og tilbys gjennom den Liechtenstein-baserte banken Bank Alpinum.

Rentesatsene settes med tre måneders terminer, med utgangspunkt i LIBOR.

Med utgangspunkt i dagens LIBOR-renter kommer et lån i euro på 1,47 prosent. Tilsvarende lån i dollar koster 1,52 prosent, mens et lån i norske kroner har 2,90 prosent rente.

Rentesatsene er på 1,25-1,75 prosent + LIBOR, avhengig av rammekredittens størrelse.

- Hvis du først skal gire, er det greit å gjøre det på disse nivåene. Vi er soleklart billigst i Norge på verdipapirfinansiering, og ligger 3-400 basispunkter under Netfonds, Nordnet og Skandiabanken - de er ikke i nærheten, sier Furuseth.

- Vi tilbyr altså, via våre samarbeidspartnere, lavere rente på 60 prosent-finansiering av verdipapirfond enn de beste norske bankene gir på 60 prosent-finansiering av bolig. Det forteller iallfall at de norske bankene er for grådige, føyer han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Men: Kan tape mer enn egenkapitalen Finansco Rådgivning anbefaler FDA som en egnet investering i en belånt fondsportefølje, og viser til at fondet er veldiversifisert og "forventes å gi en høyere avkastning enn lånekostnadene i et oppgangsmarked".

Balanserte og offensive porteføljer (inklusive FDA) kan også gires opp.

Furuseth minner om at risikoen i en belånt portefølje er svært høy, og at mer enn hele egenkapitalen kan gå tapt ved ekstreme verdifall i markedet.

- Potensielle kunder må gjennom en egnethetsvurdering før de får et kundeforhold med Finansco Rådgivning. En belånt fondsportefølje egner seg for kunder med høy risikovilje, som er langsiktige og trader lite.

- Med dette produktet har de muligheten til å dempe effekten av valutasvingninger tilknyttet utenlandske investeringer, fortsetter han, og minner om at lånet kan trekkes opp i en valutasammensetning som ligner investeringsporteføljen.

Egenkapitalen må dekke minst 67 prosent av lånet i en belånt fondsportefølje. Hva skjer hvis sikkerhetsmarginen brytes?

- Da må kundene enten dempe belåningen eller stille med ytterligere egenkapital. Vi opplever at Bank Alpinum er en "ekte" private banking-aktør her, som har erfaring og kunnskap til å håndtere kunder i øvre segment.

- Sammen med banken vil vi gå i dialog med kunden om dette skulle inntreffe. Løsningen er forbeholdt kunder med solid økonomi, og de har dermed mulighet til å vurdere om de enten skal styrke sikkerheten eller dempe belåningen, sier Furuseth.

Skjer det ofte blant deres kunder at sikkerhetsmarginen brytes?

- Vi har aldri opplevd problemer med marginbrudd med Bank Alpinum, svarer Finansco-gründeren.

- Fritt valg blant alle verdens fond Etableringsgebyret for en belånt fondsportefølje varierer mellom 1 og 3 prosent, avhengig av størrelsen på kundens engasjement.

Finansco Rådgivning tar samtidig et årlig administrasjonsgebyr som ligger på 1,00-1,50 prosent (av totalkapitalen).

Vi minner også om at Bank Alpinum-plattformen gjør deg i stand til å velge fritt "blant alle verdens verdipapirfond med daglig likviditet". Handelen er ikke gratis, men Finansco-kunder får 75 prosent rabatt mot bankens prisliste.

Gebyret som går til Bank Alpinum er dermed 0,15-0,30 prosent. Finansco tar seg ikke betalt per transaksjon - dette for å unngå transaksjonsmotivert rådgivning.

En belånt portefølje med maksimal belåningsgrad investert i FDA har hittil i år gitt 15,3 prosent avkastning, mens en tilsvarende referanseindeks (60/40 prosent aksjer/renter) er opp 9,6 prosent.

Tar seg av kundens totaløkonomi Videre er det viktig å merke seg at Finansco Rådgivning dreier seg om mer enn fondsporteføljer. Rådgivningen spenner over hele kundens økonomi.

- Siden Finansco Forvaltning tar seg av kjøp og salg av fond, frigjør det tid for oss som vi kan bruke på gode råd om skatt og hvordan kundene bør organisere seg.

- Er kunden et AS eller en privatperson? Skatten er et viktig hensyn om en har en lengre tidshorisont, for eksempel som del av en pensjonsplan. Rentesrenteeffekten ved å velge riktig her er stor over tid, sier Furuseth.

Han viser i tillegg til at det finnes mange pensjonsregler mange ikke er klar over.

- Dette har blitt særlig synlig nå etter at den nye pensjonsreformen ble innført, og mange har ikke god nok kontroll på hva de kan forvente i pensjon. Behovet for privat pensjonssparing er betydelig høyere enn før, men mange virker ikke helt å ha tatt inn over seg konsekvensene, sier Furuseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rådgivernes hovedoppgave er å plassere hver kunde på riktig hylle.

- Snakker vi om en mer sofistikert investor som vil ha kreditt og valutasikring, eller en ren egenkapitalinvestor? Har kunden et investeringsselskap på personlig hånd? Har hun eller han arveproblematikk med særkullsbarn?

- Legges det opp til en del transaksjoner, bør vi legge porteføljen inn i en forsikrings- eller depotkonto-løsning. Dette er alle spørsmål som vi hjelper kundene med, fortsetter gründeren.

En plan for uttak er også viktig.

- På investeringstidspunktet er det kanskje ikke så viktig, men det kommer en tid hvor en ønsker dette utbetalt. En som har spart til pensjon, og går over i pensjonistenes rekker, kan for eksempel velge å gjøre månedlige uttak fra fondsporteføljen for å spe på pensjonsutbetalingene, sier Furuseth.

Ifølge ham gjør Finansco Rådgivning jobben hver enkelt bør gjøre med å lage sin egen spareportefølje.

- Skal du gjøre det selv, eller skal du betale 1,0-1,5 prosent for at noen gjør det for deg? Vi prøver å rettferdiggjøre dette, sier han.

Bør ha minst én million å investereHvordan ser kundemassen deres ut?

- Vi har stor tilflyt av kunder med 0,5-10 millioner kroner i porteføljen, som da gjerne består av mye fond. På kundelisten har vi mange næringlivsledere, og alt fra styreledere i børsnoterte selskaper til kulturpersonligheter - folk med stillinger som gjør at de ikke har nok tid til å ta seg av investeringene sine selv.

- Noen kunder vil likevel involvere seg, men de fleste velger å følge våre anbefalinger uten selv gjøre markedsvurderinger. Begge deler er mulig, sier Furuseth.

Profesjonelle investorer har Finansco lite av - de forvalter pengene selv gjennom egne forvaltere.

- Det er i segmentet under, opptil 50 millioner kroner, at vi vokser soleklart mest. Mange er leie av å bli råsolgt prosjekter, og ønsker seg en overordnet og langsiktig porteføljestrategi - helt frem til pensjonsalder.

- Har noen over 50 millioner, trenger de (antagelig) ikke økonomisk rådgivning. Da kan de gå direkte til vår forvalter Espen Seidel og diskutere porteføljestrategi, sier Finansco-gründeren.

Siden rådgiverne skal leve av et administrasjonsgebyr på 1,00-1,50 prosent av kapitalen i året, sier det seg selv at kundene må ha en viss kapitalbase til rådighet.

- Vi kan ikke ta inn en investor som har under 100.000 kroner å investere. Da tjener vi maksimalt 1.500 kroner i året. Vi satser derfor primært på kunder over én million kroner, sier Furuseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Vi må bringe noe til bordetTjener dere penger?

- Ja. I løpet av 2013 har begge våre selskaper kommet seg i pluss. Det har ført til at vi utvider rådgivningsstaben med tre nye ansatte fra august. Finansco Forvaltning har også nylig gjort en nyansettelse, og har fra 2. halvår høyere faste inntekter enn utgifter.

- Men så har vi relativt moderate lønnsnivåer, og er veldig strenge på kostnadene, sier Furuseth.

Hva med bonuser?

- Når en har et moderat lønnsnivå, og skaper noe sammen, så foreligger det en klar og berettiget forventning om at de ansatte kommer til å dele fremtidige overskudd, men dette ligger altså lenger frem, svarer gründeren.

Furuseth og Finansco tror markedet for investeringsrådgivning er i kraftig endring.

- Skal vi overleve, må vi bringe noe til bordet. Vi mener å bringe til bordet kunnskap om hvilken plattform investeringene må legges på, og hva som er den mest kostnadseffektive måten å få tilgang til god forvaltning på.

- Du kan jo som enkeltkunde selv prøve å kjøpe fond og bygge opp en portefølje til prisene vi gjør. Det går ikke, tror vi. Kostnadene vi tar for rådgivningen forsvarer vi med å gjøre bedre innkjøp, og vi gjør det uten vanvittige gebyrstrukturer og skjulte kostnader, forklarer Furuseth.

- Handler ikke om dyre salg og champagne Han spår at markedet for investeringsrådgivning vil øke, og ser for seg en polarisering.

- Vi kommer ikke til å bli en distributør for noen - for hva bidrar vi med da? Vår strategi blir å se på aktørene som er i ferd med å falle. De er det ganske mange av. Vi står klare til å kjøre earnout-modeller, og vil antagelig overta andre investeringsrådgivningsselskaper. Det har vi både kapital til - og lyst til.

- Men kjøper vi opp et selskap, gjør vi det for å styre det inn i vår filosofi om at alle moteprodukter forsvinner. Målet vårt er ikke å ha engangsinntekter, men å bygge opp langsiktige porteføljer vi kan leve av, fortsetter Finansco-partneren.

Dette høres ambisiøst ut?

- Det er ambisiøst. Å få det til kommer til å kreve mye, og har allerede krevd mye. Det har kostet å bygge opp den organisasjonen vi har, og vi har tatt tunge, kostnadsbesparende grep.

- Om du ser i andres regnskaper, er vi likevel ikke dem som har brukt mest. Dette dreier seg nemlig ikke om å selge dyre spareprodukter, og å drikke champagne. Det dreier seg om å gjøre en skikkelig jobb, avslutter Furuseth overfor HegnarOnline.