Personlig økonomi

Ledelse mot bedre resultater

Det er et voksende behov for transformerende ledere med selvinnsikt, skriver Inger Myklebust.

Inger Myklebust  - Foto - Privat

Inger Myklebust - Foto - Privat

Artikkel av: Stein Ove Haugen
30. juli 2013 - 11.04

I en artikkel på BI Business Review, fra 1. juli 2013 av professor Bård Kuvaas, beskrives forskningsfunn om lederes overvurdering av egen lederkompetanse.

Det viser seg at kvinner har større selvinnsikt og dekker gapet mellom egen- og medarbeideres vurdering bedre enn menn. Kvinner reagerer mer konstruktivt enn menn på tilbakemeldinger, og man ser en tendens til at menn i større grad bortforklarer dårlige resultater med utenforliggende forhold.

Forskning viser videre, ifølge doktorgradsarbeidet til Karoline Kopperud ved BI's Institutt for Ledelse og Organisasjon, at transformerende ledere med selvinnsikt skaper størst engasjement, arbeidsglede og bunnlinjeresultat.

Slik jeg ser det, er det et voksende behov for transformerende ledere med selvinnsikt. Alle virksomheter bør ha dette på sin radarskjerm. Kvinner er bedre kvalifisert enn menn. Menn kan lære av kvinnene. Tradisjonelle styrings- og kontrollorienterte ledere bør omstille seg.

Her er noen råd for å utvikle ditt lederskap og team mot sterkere resultater:

1. Sikre omforente mål - ikke tre målene ned over hodet på ditt team

Det er avgjørende at alle i teamet er omforent i forhold til målsettinger og planen for å nå de. Høye og ambisiøse mål er alltid oppnåelige hvis teamet samspiller optimalt og konstruktivt.

2. Kommuniser, involver og hold tett dialog - ikke bare informer og kontroller

Refleksjon i fellesskap skaper forankring, gjennomslagskraft og et mer positivt engasjement for endringer mot bedre resultater. Hold hyppig, konstruktiv idegenerering og sikre gjennomføringskraft av planen mot de omforente målene. Involver dine medarbeidere ved å stille spørsmål. Ikke start med å gi svarene! Få vil la seg stimulere av "ordre" og begrenset involvering. Hva kan du hjelpe med?

3. Påvirk ved å være en god rollemodell og "Walk the Talk" - ikke bare snakk

Vis beste praksis ved å utøve den selv. En "ovenfra og ned"-fortelling vil ikke virke særlig bra. Bidra aktivt til resultatet. Hva kan du hjelpe med?

4. Fokuser på det som er bra - ikke kritiser i første omgang

Gi hyppig anerkjennelse og si ofte takk - selv for de minste bidrag. La gjerne medarbeiderne selv finne forbedringer. Diskuter aktivt utviklingsområder. Hva kan du hjelpe med?

5. Tenk mest på dine medarbeidere og ditt team - mindre på deg selv

Gi æren til teamet, og du vil selv bli beæret.

Inger Myklebust - Business Development Executive i IBM

Les mer på Ingers blogg HER

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK