Personlig økonomi

Hytte-perler kan gå på tvangssalg

Hvaler kommune setter hardt mot hardt.

Illustrasjon, ferie på hytta. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX.

Illustrasjon, ferie på hytta. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
20. august 2013 - 06.56

Hvaler kommune setter fem bopliktsaker på spissen. Eierne er ifølge Dagbladet pålagt å selge sine eiendommer i løpet av tre måneder. Dersom det ikke skjer, går det mot tvangssalg. Avisen skriver at det verserer om lag 45 saker om brudd på boplikten i kommunen.

Rådmann Heidi Vildskog i Hvaler kommune sier at mange ordrer opp når de får kniven på strupen, enten ved å bosette seg eller selge.

- Skal vi ha boplikt, må vi også følge det opp. Det har med folks rettsfølelse å gjøre, sier hun.

Finansavisen skriver at mange har forsøkt å få omregulert boliger til fritidseiendommer etter at kommunen startet offensiven, men samtlige saker har endt med avslag.