Personlig økonomi

Ferieuker til gode? Nå er det for sent å ta dem ut

Drømmer du om to uker i solen i desember? - Det kan du ikke uten videre kreve, sier Deloitte-advokat Joakim Marstrander. Sjekk rettighetene dine her.

Thailand. Foto: iStockphoto.com.

Thailand. Foto: iStockphoto.com.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
30. september 2013 - 10.23

- Sommeren er over for denne gang, og de aller fleste arbeidstakere har nok brukt opp det meste av ferien sin. Fortsatt er det likevel noen ansatte som har ferieuker til gode, og har tenkt å spare dem til en uke i varmere strøk når høsten er på sitt verste eller til en lang juleferie.

- Jeg har en ansatt som vil ha to ukers ferie i Thailand i desember, kan hun kreve det? spør en regnskapsansvarlig i en bedrift.

- Og hva med arbeidstakere som har begynt i ny jobb etter sommeren, og ikke rakk å ta ut alle feriedagene sine før de sluttet? Har de krav på å få utbetaling istedenfor?

Har du spørsmål om arbeidsrett, send inn her.

Etter 30/9: Kun syv dagerIfølge advokat og partner Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma kan de ansatte ikke uten videre kreve å ta ut hovedferien etter 30. september. Fra 30. september og ut året kan de i utgangspunktet kun kreve å ta ut syv dagers ferie.

- Det holder til en juleferie, men kanskje ikke til Thailand, sier Marstrander til HegnarOnline.

Men hva hvis den ansatte har flere uker til gode, kan hun istedenfor ferieuttak kreve overføring av ferien til neste år, og kjøpe ferien på januar-salg?

- Det er faktisk ikke så enkelt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferien faktisk avholdes i løpet av året. Overføring fra ett år til et annet kan vanligvis bare skje med maksimalt 12 dager, og resten av den ubenyttede ferien kan en derfor risikere å tape, forklarer advokaten.

Hvilke rettigheter har en arbeidstaker til lønn under ferie?

- En arbeidstaker får i prinsippet ikke lønn når hun eller han er på ferie. I stedet mottar hun feriepenger, som arbeidstakeren har opparbeidet seg året før. Feriepengesatsen varierer med om den ansatte har krav på 4 eller 5 ukers ferie, og er normalt 10,2 eller 12 prosent av det arbeidstakeren tjente året før.

- Det mange arbeidsgivere glemmer, er at de ansatte også skal ha feriepenger av utbetalte bonuser. Her kan det ligge en tapsbombe for økonomisjefen, poengterer advokaten.

Praktisk håndtering Etter loven skal feriepengene i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det er likevel blitt mest vanlig at pengene blir utbetalt i en bestemt måned, for eksempel juni. I denne måneden vil arbeidstaker kun få utbetalt feriepenger, uavhengig av om arbeidstakeren faktisk tar ut ferie da eller ikke.

Tar arbeidstakeren ut ferie på et senere tidspunkt, for eksempel i juli eller august, vil hun eller han få utbetalt lønn som normalt og ikke feriepenger.

Oppsigelse og kompensasjon for ferie som ikke er tatt ut.

Konsekvensen av at arbeidsgiver trekker full lønn i juni, er at den ansatte risikerer å ha blitt trukket for mye om hun slutter i virksomheten før ferieåret er omme.

- I slike tilfeller vil arbeidstaker ha krav på tilbakebetaling for ikke avholdte feriedager. Disse dagene skulle hun jo ikke vært trukket i lønn, sier advokat Marstrander.

Ny jobb etter 30/9: Seks dagerKan arbeidstaker ta ut resterende feriedager hos ny arbeidsgiver?

- Ja. Ifølge ferieloven § 5 har en arbeidstaker som tiltrer senest 30. september rett til full ferie hos ny arbeidsgiver. Når en del av ferien allerede er blitt avviklet i det tidligere arbeidsforholdet, vil dette selvsagt gå til fradrag, forklarer Deloitte-partneren.

- Skjer tiltredelse i den nye jobben etter 30. september, er ferieretten begrenset til seks virkedager. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren har avviklet ferie hos den tidligere arbeidsgiveren eller ikke, fortsetter han.

Har en rett til feriepenger fra ny arbeidsgiver?

- Nei. Feriepenger er noe som opptjenes året før ferien skal avvikles, og det er arbeidsgiveren en var ansatt hos i opptjeningsåret som er ansvarlig for utbetalingen av feriepengene, sier Marstrander.

Komplisert regelverkEn har krav på å få utbetalt feriepengene fra gammel arbeidsgiver på siste lønningsdag når en slutter.

- Det er sjelden feriepengene er i behold året etter når en skal ta ut ferie. Derfor ser en at nyansatte sjelden er interessert i å ta ut full ferie som de blir trukket for, men heller ønsker å jobbe med full lønn.

- Det er jo også en fin måte for den ansatte å bli ordentlig varm i trøya i den nye jobben, sier advokaten.

Reglene er ganske rigide og etter Marstranders syn unødvendig kompliserte.

- På den annen side er det sjelden det oppstår harde tvister om feriepengekrav. Stort sett vil arbeidsgiver og arbeidstaker se seg tjent med å bli enige om fornuftige løsninger underveis, avslutter Deloitte-partneren overfor HegnarOnline.

Følg HegnarOnline på Facebook her!