Personlig økonomi

LinkedIn på vei inn i styrerommene

- 27,1 % av norske ledere er skeptiske til at medarbeiderne deres er på LinkedIn. Tallet stammer fra en lederundersøkelse Xtra personell nylig gjennomførte, og funnene overrasket meg litt - jeg opplever nemlig noe av det motsatte, skriver Kathe Arnesen.

LinkedIn - Foto - Scanpix

LinkedIn - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
26. september 2013 - 11.33

Norge ligger på verdenstoppen i Internettpenetrasjon med 96,9 % av befolkningen på nett, nesten 3 millioner av oss er på Facebook, og i følge en Nielsen-studie fra 2011 foregår nå 60 % av beslutningsprosessen på nett uansett om selve varen anskaffes på nett eller ikke.

Business gjøres altså stort sett digitalt i dag, nesten uavhengig av hvilken bransje man er i - og LinkedIn er et av verktøyene som blir stadig viktigere for mange i hverdagen.

Jeg ser også at mange arbeidsgivere har helt motsatt holdninger til det sosiale mediet enn det mindretallet som de 27,1 % skeptikerne representerer, og i stedet integrerer de LinkedIn i strategiene sine og oppretter bedriftssider på LinkedIn og sender alle medarbeiderne på LinkedIn-kurs, eller de lager interne opplæringsfilmer.

Heldigvis blir det stadig flere av de sistnevnte - her er noen eksempler på hvordan noen norske bedrifter bruker LinkedIn strategisk.

Ledere vil gi medarbeiderne et fortrinn

Mange norske bedrifter har det siste året valgt å fokusere på nytteverdien av LinkedIn når det gjelder merkevarebygging, markedsføring, employer branding og som arbeidsverktøy for medarbeiderne.

Faktisk har oppdrag knyttet til å hjelpe bedrifter med å etablere seg på LinkedIn og lære opp de ansatte blitt en stor del av virksomheten til Nordic Media Team - i høst skal jeg blant annet på "Norgesturné" i 7 norske byer og holde LinkedIn-foredrag for Finansforbundet, som ønsker at deres medlemmer skal lære mer om hvordan de kan synliggjøre egen kompetanse gjennom en kanal som flere og flere arbeidstakere og arbeidsgivere tar i bruk.

I følge forbundsleder i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman, er deres medlemmer er opptatt av sin karriere. Det må de være for å kunne tilpasse seg en bransje i stadig endring. De jobber i kompetansebedrifter, og da er det nyttig å ha tilgang til gode verktøy og ha et bevisst forhold til sin egen profil. LinkedIn er et profesjonelt verktøy som blir stadig viktigere, og i Finansforbundet er de opptatt av at medlemmene skal kunne ta dette i bruk for å bygge sin egen karriere.

Oppfordrer de ansatte til å være på LinkedIn

En annen bedrift som bruker LinkedIn strategisk er Experis, der alle medarbeiderne oppfordres til å være på LinkedIn.

Experis har tatt i bruk LinkedIn som et strategisk viktig verktøy for oss når det gjelder både generell merkevarebygging, rekruttering, og employer branding, i følge Alisa Tkachenko, som er strategisk rådgiver for sosiale medier og employer branding i Experis Norge.

Experis bruker LinkedIn for å synliggjøre verdiene sine, de har fokus på å tenke nytt og bygger også sin merkevare både gjennom bedriftssiden på LinkedIn og gjennom medarbeiderne. De oppfordrer de ansatte til å aktivt bruke LinkedIn og sørger for at de har både kunnskaper og verktøy til å lykkes med det. Opplæring i LinkedIn har blitt en del av Experis' onboardingprogram som er obligatorisk for alle nyansatte. Som et ledd i dette laget vi noen korte opplæringsfilmer for dem som viser hvordan de ansatte kan bygge en god profil og ta i bruk de viktigste funksjonene for å bli mer effektive i sitt arbeid.

Verdens største forretningsnettverk

Mye av grunnen til at bedriftene og organisasjonene jeg jobber med oppfordrer sine ansatte til å både være på og bruke LinkedIn er disse helt ferske tallene: Antall norske medlemmer er pr. 23. september 2013 oppe i 926 527, og det kommer i snitt 600 nye norske medlemmer pr. dag.

Ca. 172 000 av de norske medlemmene oppgir at de sitter i lederstillinger, og det begynner å gå opp for norske bedriftsledere at det er nyttig for deres ansatte å ha en kanal inn til disse.

Første møte foregår på nett

Det blir stadig vanligere for både kunder og potensielle ansatte at de googler en bedrift eller søker opp personer på LinkedIn før første fysiske møte, og dette har betydning både for merkevaren og kanskje også for om kunden eller den ansatte får tillit til bedriften eller personen de vurderer å gjøre forretninger med.

Nordea Markets er en av bedriftene som er i front og har tatt et strategisk valg om å føre merkevaren videre og forsterke den gjennom sin tilstedeværelse på LinkedIn med bedriftssider og gjennom at de ansatte har oppdaterte og profesjonelle LinkedIn-profiler. Senior communications & marketing manager Bianka Jørung Fjeld i Nordea Markets forteller at de først og fremst opptatt av at de ansatte er på LinkedIn med en god profil fordi de ansatte er Nordea Markets ansikt utad.

Ettersom de er klar over at kunder og potensielle ansatte googler både bedriften og de ansatte og leter etter informasjon om den på LinkedIn, oppfordrer Nordea Markets de ansatte til å ha gode profiler med gode beskrivelser av hva de gjør i Markets. Ved å vise at de ansatte har fått utvikle seg og gjør spennende oppgaver i Nordea Markets, bygger de merkevare som arbeidsgiver og gir et godt inntrykk ovenfor kundene.

Styrker merkevaren

En av hovedårsakene til at de 27,1 prosentene av lederne i undersøkelsen til Xtra personell var skeptiske til LinkedIn, ble oppgitt å være at de var redde for at konkurrenter skal snappe opp de beste talentene. Det er det ingen grunn til.

Experis ser altså ikke noe poeng i å prøve å skjerme de ansatte fra konkurrenter når verden har blitt så transparent som den er i dag. I Experis velger de heller å fokusere på employer branding internt i organisasjonen for at de ansatte skal trives og bli der lenge. For Experis er LinkedIn ofte første kontaktpunkt med bedriften for både kandidater og kunder.

Alisa Tkachenko fastslår at de ansatte er Experis' ambassadører, og det er bare positivt at eksterne ser hvor faglig sterke mennesker som jobber der.

LinkedIn-fakta:

- 238 millioner medlemmer på verdensbasis

- 926 527 norske medlemmer pr. september 2013

- Kun 20 % er på LinkedIn for å finne seg jobb

- 80 % sier de er på LinkedIn for å finne informasjon om bedrifter, nøkkelpersoner hos potensielle samarbeidspartnere og for å få bransjenyheter

- 63 % av de som bruker LinkedIn forventer å finne bedriftssider for bedrifter de er interessert i

- 23 % av de norske medlemmene har besøkt en company page på LinkedIn i løpet av de siste 30 dagene

- Den største norske gruppen på LinkedIn er Norge/Norway med mer enn 22 000 medlemmer pr. september 2013

- Norge er verdens 31. største land på LinkedIn om man ser på antall medlemmer i forhold til innbyggertall

Kilder: Nordic Media Team, LinkedIn, Adprofit, HubSpot, Nielsen, Xtra personell, hegnar.no, Finansforbundet, Experis, Nordea Markets

Kathe Arnesen - Partner / Strategy Advisor i Nordic Media Team

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK