Personlig økonomi

Her scorer sjefen best og dårligst

Så mange som tre av fem norske sjefer har favoritter på jobb.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
23. februar 2014 - 08.45

Er du sjefens kjæledegge? Da har du gode vilkår i tusenvis av norske selskaper og virksomheter. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2.000 mellomledere i Norge.

- Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne, i en melding.

Bare 43 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. Omtrent like mange melder at forfremmelser alltid går til dem som fortjener det mest.

- Dette er altfor svakt, særlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge.

Krohn Falck sier at man ser mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013.

Her scorer sjefen best:

1. Rettferdig behandling uansett seksuell legning: 91%

2. Sørge for et fysisk trygt arbeidsmiljø: 90%

3. Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet: 89%

4. Rettferdig behandling uavhengig av kjønn: 84%

Her scorer sjefen dårligst:

1. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet: 41%

2. Ikke favorisere: 43%

3. Forfremme dem som fortjener det: 44%

4. Involvere medarbeidere i beslutninger: 46%

(Kilde: Great Place to Work Trust Index, basert på 1.853 besvarelser fra medlemmer av organisasjonen Lederne)