Personlig økonomi

Karakterer på jobb er "ryddig virkemiddel"

Arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege mener karakterer på jobb på arbeidsplassen gir et godt grunnlag ved nedbemanning.

Kolleger på jobb - Foto - Scanpix

Kolleger på jobb - Foto - Scanpix

Artikkel av: Eline Hvamstad
24. februar 2014 - 07.59

Rangering av ansatte er på vei ut av landet, men Norsk ledelsesbarometer 2012, viser at norske bedrifter bruker karaktersystemer i økende grad.

BI-professor Bård Kuvaas har flere ganger stilt seg negativ til "målehysteriet" fordi slike rangeringer hverken får fart på lønnsomheten i bedriften eller motivasjonen til de medarbeiderne. I tillegg oppleves de ofte som urettferdige, skriver DN.

Arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege har et annet syn:

- Målesystemer og karaktersetting har i seg selv ingen verdi hvis det ikke brukes til å fremme bedriftens formål. I privat sektor er det gjerne økonomiske resultater, produktivitet og konkurransekraft som er den overordnede målsetningen. Da er det viktig å legge til grunn at når det gjelder interessen mellom ansatt og bedrift, er det slik at bedriftens interesser med hensyn til effektivitet og inntjening innen visse grenser må gå foran den ansattes, sier han til avisen.

Advokaten sier til DN at han ser på karaktersystemer som en god målestokk på "hvor man er i terrenget". Og de danner også et godt grunnlag ved nedbemanning.

- Karakter på arbeidsplassen er et ryddig hjelpemiddel når noen må nedbemannes. Men en slik vurdering kan ikke leder være alene om, for da kan "trynefaktorer" komme inn, sier Dege til avisen.