Personlig økonomi

- Jeg vil være en tilstedeværende pappa

Det skal gå an å kombinere en krevende jobb med familie, mener byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland.

Stian Berger Røsland - Foto - Scanpix

Stian Berger Røsland - Foto - Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
24. mai 2014 - 08.10

- Jeg tror vi har andre forventninger til å kunne kombinere jobb og familie enn det man hadde tidligere. Vi forventer at det legges til rette for at man også skal kunne lykkes som pappa og mamma, i tillegg til at man skal kunne lykkes i arbeidslivet, sier byrådsleder i Oslo og tobarnsfar Stian Berger Røsland (H).

Torsdag møtte han lederne for de ulike partienes kvinnenettverk hos LDO (Likstillings- og diskrimineringsombudet). Der fortalte han om hva han har gjort for å endre møtekulturen i byrådet, for å gjøre den mer familievennlig.

God på prioritering

Et av tiltakene er drastiske kuttet i antallet møter med overnattinger.

- Jeg deltar i utgangspunktet ikke på helgemøter, sier Røsland, som innrømmer at man blir veldig flink til å prioritere når man er byrådsleder og småbarnsfar samtidig.

Møter har nå fått en klar tidsramme, og de planlegges verken helt tidlig eller sent på arbeidsdagen, med mindre det er noe svært viktig som skjer.

- De som jobber med meg vet at jeg har strengt forhold til det å hente og bringe i barnehagen. Jeg vil være en tilstedeværende pappa. Dette betyr i praksis at vi ikke legger møter før 9 eller etter 15.30. Selvfølgelig er det unntak fra dette. Det er mye viktig som skjer hele tiden, og vi forsøker å tilrettelegge best mulig, forklarer Røsland, som også har sagt nei til mange medieforespørsler, særlig på ettermiddagstid.

Sliter du med dårlig samvittighet, slik mange kvinner i tidsklemma gir uttrykk for at de gjør?

- Når man har en lederjobb kan man ha dårlig samvittighet hele tiden, men da får man tid til lite annet. For meg er det viktig å glede meg over alle de tingene vi får til i kommunen og den tiden jeg har med familien.

Lov å prioritere barna

Byrådslederen mener det er viktig å gå foran som et eksempel når man sitter på toppen.

- Som toppleder har man et ekstra ansvar som rollemodeller. Gjennom å vise omgivelsene at vi som sitter øverst i pyramiden prioriterer å hente og bringe i barnehagen, prioritere syke barn fremfor dagens møter eller å ta ut permisjon – så viser vi resten av organisasjonen at det er mulig å kombinere. Slik er vi forhåpentligvis også med på å forandre de kulturelle forventningene til hva det skal bety å være mor eller far med viktige jobber både i yrkeslivet og på hjemmebane.

Røsland sier han ansetter kvinner og menn uten å tenke på deres familiesituasjon, bare ut i fra hvem som er best egnet for jobben.

- For meg handler likestilling om like muligheter, uavhengig av kjønn eller livssituasjon. Og jeg tror at de som tilfeldigvis har små barn hjemme, har enda lettere for å si ja, dersom de vet at det hos oss er mulig å kombinere både hjem og jobb.

Kan engasjere flere kvinner

Nå håper byrådslederen at andre kommuner vil la seg inspirere av tiltakene som er gjort i Oslo.

- Vi har ingen fasit, og våre løsninger vil nok ikke passe like godt over alt. Men jeg tror det viktigste er at den og de som sitter på toppen tenker gjennom tidsforbruket og hvordan man best mulig kan legge til rette for at også politikere med små barn kan ha et mest mulig normalt familieliv.

Rundt 70 kommuner har under 30 prosent kvinnelige representanter. Det å ha en familievennlig møtekultur kan også være et ledd i å få flere kvinner inn i politikken, tror Røsland.

- Mitt inntrykk er at noen kommuner sliter med lav kvinneandel over tid. Det tror jeg kan ha å gjøre med at de kvinnene som er valgt inn i kommunestyret får mer ansvar og flere roller enn menn fordi det er så få kvinner å velge blant. Det gjør at et slikt verv tar mye tid og kan være vanskelig å kombinere med et familieliv, og de som har sittet i én periode tar derfor sjeldent gjenvalg.

Et eksempel for næringslivet

Byrådslederen sier han ofte får positive tilbakemeldinger fra ansatte i kommunen fordi de synes han gjør det lettere for dem å prioritere.

- Når jeg møter internasjonale gjester er imidlertid ofte tilbakemeldingen: «Oh, you Norwegian men …», når jeg må gå tidlig fra et møte for å hente i barnehagen.

Vi «mangler» også kvinnelige toppledere. Tror du næringslivet har noe å tjene på å følge deres eksempel?

- Jeg tror absolutt at arbeidsplassen kan være med på både å legge til rette og skape en kultur for at det er ok å kombinere slike jobber med det å være mor eller far. Det er en stadig større del av næringslivet som tilbyr fleksibilitet for å tiltrekke seg gode medarbeidere og ledere, og jeg tror det fungerer. Samtidig vil man nok alltid måtte tilpasse seg rollen å være øverste leder i en virksomhet - det gjelder både kvinner og menn.

En sammenheng

Byråd for kunnskap og utdanning og småbarnsmor Anniken Hauglie (H), er enig med Røsland i at en lavere kvinneandel i lokalpolitikken kan skyldes at man ikke har tilrettelagt godt nok for småbarnsforeldre.

- Jeg tror det kan være en sammenheng, fordi verv i lokalpolitikken ofte innebærer mange møter på ettermiddags- og kveldstid, og for mange småbarnsforeldre er ettermiddagstimene både dyrbare og hektiske. Selv har jeg vært heldig som har en fleksibel mann, og jeg tror definitivt det har vært en fordel å ha en sjef i samme situasjon.

Tenk gjennom møtekultur

Selv synes hun at det å bruke ettermiddager til jobb er det mest utfordrende.

- Noen møter har man mulighet til å si nei til, men flere har man også plikt til å delta på. Og når man først har sagt ja, og fått mulighet, til å påta seg tillitsverv, må man også gjøre sitt beste i å skjøtte vervet på best mulig måte, forklarer hun, og kommer samtidig med en oppfordring:

- Jeg tror både partiene og folkevalgte organer bør tenke gjennom egen møtekultur, også når det gjelder antallet, innhold og lengden på møtene. Meningsfulle og effektive møter gir energi, møter som oppleves som tidstyver tar energi.