Personlig økonomi

- Dette er snikinnføring av nasjonal eiendomsskatt

- Det er paradoksalt at skatten fortsatt øker kraftig med Siv Jensen som finansminister, sier Skattebetalerforeningens fagsjef Rolf Lothe.

Fagsjef Rolf Lothe. Foto: Skattebetalerforeningen.

Fagsjef Rolf Lothe. Foto: Skattebetalerforeningen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
25. juni 2014 - 15.45

Tall fra SSB viste i går at norske kommuner mer enn tredoblet sine inntekter fra eiendomsskatten fra 2002 til ca. 9 milliarder kroner i fjor.

Antallet kommuner som krever inn skatten fortsetter også å øke, og 341 av landets 428 kommuner krevde inn en eller annen form for eiendomsskatt i fjor.

- Snikinnføring av nasjonal eiendomsskattFortsetter utviklingen, vil eiendomsskatten være høyere enn formuesskatten om kun få år - uten at noen ser ut til å ha et ønske om å gjøre noe med det, påpeker Skattebetalerforeningen på sine hjemmesider.

- Vi frykter dette er en ønsket utvikling fra norske politikere - kall det gjerne en snikinnføring av en nasjonal eiendomsskatt, sier foreningens fagsjef Rolf Lothe i en kommentar.

- I opposisjon har Frp kalt seg en garantist mot eiendomsskatt, og det er derfor paradoksalt at skatten fortsatt øker kraftig med Siv Jensen som finansminister, fortsetter han.

- Snart tyngre enn formuesskattFra 2002 har eiendomsskatten i gjennomsnitt økt med 11 prosent hvert år. Samtidig vil statens inntekter fra formuesskatten sannsynligvis falle de kommende årene.

I 2012 utgjorde formuesskatten 13,3 milliarder kroner, og de siste fire årene har gjennomsnittlig årlig økning i formuesskatt vært 3,5 prosent.

- Regjeringen har vedtatt å senke satsen på formuesskatt og øke fribeløpet. I tillegg vil man på sikt redusere eller fjerne denne skatten, så mye tyder på at eiendomsskatten blir en tyngre bør enn formuesskatt i løpet av kort tid, sier Lothe til Skattebetaleren.

Følg Hegnar.no på Facebook her!