Personlig økonomi

Mange feller å gå i for deg som leier ut bolig

- Leiemarkedet er skremmende fullt av dårlige betalere. Ikke får du kredittsjekket dem, heller, sier Knut Tore Jevnesveen i Husleie.no.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
17. september 2014 - 16.29

- Markedet for utleie av boliger er svært uprofesjonelt. En forsvinnende liten del av de 430-450.000 utleieforholdene i Norge er profesjonalisert, så vi mener vi har en misjon og er med på å strukturere en ustrukturert, uprofesjonalisert bransje, sier Knut Tore Jevnesveen til Hegnar.no.

Han er daglig leder i Lillehammer-baserte Husleie.no. Selskapet forvalter leieforhold for private, og et knippe næringsutleiere, og har på litt over et år hanket inn 1.500 kunder.

- Mange synes det er behagelig med en tredjepart inne som ivaretar utleieforholdet. Vi passer på at husleien blir betalt i tide. Jeg driver også et inkassoselskap som ble etablert for noen år tilbake. Da mottok vi mange henvendelser fra folk som leier ut på at de ikke fikk innbetalt husleien.

- Vi svarte med å lage et system for dette, og etterhvert kjøpte Schibsted seg inn hos oss, fortsetter Jevnesveen.

1.500 kunder og 450.000 leieforhold. Det er ingen stor markedsandel.

- Nei, men så har vi heller ikke holdt på så lenge. Vi estimerer vårt totalmarked til omkring 350.000 leieforhold, så foreløpig er vi bare en liten krusning, sier Jevnesveen.

- Andre aktører som har vært i markedet i flere år er Utleiemegleren og Leiebolig.no, men vi skiller oss litt fra dem idet vi tar kun deler av tjenestene de utfører, føyer han til.

- Mange feller å gå iHan understreker at husleie.no ikke bare er for utleiere.

- Vi har forsøkt å etablere en tjeneste som er bra for begge parter i leieforholdet. Vår «Husleiegaranti» erstatter det tradisjonelle depositumet, som mange opplever som tungvint og gammeldags, og ikke minst binder opp mye kapital, sier husleie.no-sjefen.

- Sikkerheten for utleier blir ofte høyere enn ved depositum. Da er det ofte sånn at leietaker dealer ned depositumet. Han «har ikke de 30.000 kronene nå», og når problemene begynner å melde seg brukes pengene fort opp, fortsetter Jevnesveen.

Målet hans er rett og slett at husleie.no blir et kundeservicested mellom utleier og leietaker.

- Utleie berører mange, og omfattende lover: avtaleloven, inkassoloven, husleieloven. Mulighetene for å gå feil er mange. For eksempel skal betaling av husleie ifølge husleieloven skje uoppfordret. Dette faktum gir ingen dokumentasjon på transaksjonene, og for eksempel kan leietaker da si at husleien er betalt, mens utleier kan nekte. Ved at vi fakturerer hver måned og tar oss av innkrevingen, kan vi enkelt dokumentere alle bevegelser.

- Vi tar ikke på oss eksperthatten, men kan gå inn og megle og besvare enkle spørsmål, eksempelvis «har utleier lov til å gå inn i leiligheten, eller rett til å sette opp husleien?». Vi har tilgang til jurister, men trenger disse sjelden, sier Jevnesveen.

- Dropp depositumetI sin markedsføring er det gjerne leietakere Husleie.no går på.

- Litt enkelt sagt anbefaler vi leietaker å droppe depositumet. Men det er jo egentlig det vi mener. Hvis du skal leie en hybel for 5.000 kroner i måneden i tre år, betaler du 2.400 kroner for en garanti som tilsvarer leie i tre måneder.

- For den garantien betaler du altså 67 kroner per måned, som tilsvarer en øl på kroa. Det er en ganske behagelig rente i forhold til det du måtte ha betalt om du skulle ha lånt de 15.000 kroner usikret, sier Jevnesveen.

Han tilbyr to tjenester. Den ene er ren forvaltning for 199 kroner i måneden.

- Dette dekker hele prosessen, hvis pengene uteblir, fra purringen starter til i siste instans utkastelse via namsmannen, sier den daglige lederen.

Den andre tjenesten er forvaltningen, med den nevnte garantiløsningen.

- Her tar vi i tillegg vår andel for å gjøre jobben. Prisen er avhengig av månedsleien. Er denne 10.000 kroner, utgjør en 3-måneders garanti et engangsbeløp på 4.800 kroner, sier Jevnesveen.

Han tilbyr også en garanti som tilsvarer seks måneders husleie.

Engangssum du ikke får igjenEngangsbeløpet betales av leietaker før hun eller han flytter inn, og utbetales til utleier ved skade eller manglende innbetaling av husleie, men blir ikke refundert etter leieforholdet.

- Leietaker er ansvarlig for evt. utbetalinger fra husleiegarantien, og garantiselskapet vil kreve regress. Husleiegarantien er gyldig i tre år.

- Garantien leveres av et britisk forsikringsselskap, men utleier vil ikke oppleve noe stress ved å få sine penger om leietaker får problemer. Det viktige for utleier er sikkerheten for at husleien kommer, og at pengene kommer når skader oppstår, forteller Jevnesveen.

Sikre betalere er altså alle utleieres drøm.

- Vi ønsker ikke å skjære over alle med én kam, men leiemarkedet er dessverre fullt av mennesker med dårlig betalingshistorikk, sier husleie.no-sjefen.

Over 4 av 10 hadde anmerkningI perioden 1/1-31/7 i år kredittsjekket selskapet ca. 5.000 personer som ønsket å tegne husleiegaranti.

- Av disse ble hele 43 prosent ikke godkjent, det vil si at de har betalingsanmerkninger av en eller annen sort. Og har du så mye som én slik anmerkning, får du ingen garanti hos oss, sier Jevnesveen.

- Andelen er skremmende høy. Betalingsanmerkningene stammer først og fremst fra kredittkortgjeld, forbrukerfinansiering, samt teletjenester og treningsabonnement en glemmer å si opp, føyer han til.

Eksempelvis karakteriserer han en 22-åring med 11 betalingsanmerkninger som «bare trist».

- Da blir det en hard motbakke for å etablere seg, og da får du jo ikke tegnet noe som helst lenger, sier han.

Slike betalere er altså alle utleieres mareritt.

Og utleierne selv får ikke kredittsjekket potensielle leietakere.

- Som privatperson kan du ikke utføre kredittsjekk på en person. Husleie er forskuddsbasert, slik at det ikke ligger noe kredittelement der.

- Og det må det jo gjøre for at du skal kunne kredittsjekke noen, forklarer Jevnesveen.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets synes at andelen på 43 prosent høres høy ut, men er ikke helt overrasket.

- Dog er det viktig å understreke at segmentet som leier bolig ofte gjør det fordi kjøpekraften deres ikke er den sterkeste.

- Betalingsanmerkninger kan derfor oppstå grunnet deres svake økonomi, og ikke nødvendigvis kjøpefest og påfølgende høy kredittkortgjeld, sier han til Hegnar.no.

Fikk låne 1,5 mill. på 45 minutterJevnesveen i Husleie.no mener kreditt generelt er altfor lett tilgjengelig i dag.

- På flyplassen, for eksempel, vrimler det av personer som prakker kredittkort på personer som ikke har karakter til å stå imot. Og har du ingen betalingsanmerkninger, er kreditt uproblematisk å få.

- Jeg testet dette ut, og sendte forespørsler på 4-5 annonser. I løpet av 45 minutter fikk jeg kastet 1,5 millioner kroner i kreditt etter meg. Dette er helt klart fristende for en ung sjel, men det svir jo litt etterpå, sier Jevnesveen.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen mener dagens ungdom har litt for å lett for å ta opp gjeld til forbruksformål.

- Ungdom som gjerne lever på krita er noe av det farligste som kan skje når renten faller mot null. Dette henger sammen med vårt materielle samfunn og kjøpepress, og her har vi alle en jobb å gjøre, sier han.

- Bør slå ned på «fishing for fools»Andreassen påpeker at kredittkortselskapenes beste kunder ikke er dem som gjør opp for seg med én gang, men dem gjør opp for seg når omkostninger har påløpt.

Sjeføkonomen skiller mellom såkalte DNA-lån, som følger privatpersoner, og AS-lån, som følger bedrifter.

- I Norge har vi et veldig sterkt rettsvern for kreditorer, og det er ikke så lett å gå fra gjelden her som for eksempel i USA. Det jeg tror er årsaken til at banker er så rause med lån til ungdom, er at de kan få dem på kroken for de neste 40-50 årene, sier han videre.

Andreassen foreslår en offentlig instans som pålegger sletting av lån til ungdom i vanskelige situasjoner.

- Det er den eneste måten å slå ned på såkalt «fishing for fools», firmaer som hanker inn personer som blamerer seg med store lån til «sakte hester og raske kvinner», og ikke klarer å gjøre opp for seg.

- I en verden med lav inflasjon er det også slik at inflasjonen ikke spiser opp gjelden slik som før, sier sjeføkonomen videre til Hegnar.no.

- Utkastelse er unntaketJevnesveen i Husleie.no forteller at selskapet hittil har hatt 10 saker hvor betalingsmislighold har ført til krav mot garantien.

Sviktet kredittsjekken?

- Kredittsjekken var godkjent, men kredittsjekk er ferskvare. Har du en betalingsanmerkning og betaler i dag, skal den i prinsippet være borte i morgen. Før kunne du gjerne slite med en betalingsanmerkning 2-3 år etter oppgjøret, men dette har forbrukermyndighetene fått bort, sier husleie.no-sjefen.

Hvor store har kravene vært?

- De 10 sakene dreier seg om at det ikke er oppnådd enighet, og det blir garantisak. Forsikringsselskapet kjører da regress, men det dreier seg ikke mange tusenlapper — i verste fall 2-3 måneders leie, forklarer Jevnesveen.

Husleie.no sender første purring fem dager etter fristen, de neste etter hhv. 15 og 30 dager etter forfall.

- På dag 30 sender vi begjæring om utkastelse. Deretter varierer det fra fire til åtte uker før låsesmeden kommer. Men ca. 80 prosent av tvistene ender med at leietaker flytter ut, eller partene finner en løsning, avslutter Jevnesveen overfor Hegnar.no.

Husleie.no er eid 47,17 prosent av Schibsted Vekst AS, 33,02 prosent av Jevnesveens Number Twenty AS, mens styreformann Cato Zachrisen eier resten gjennom sitt Nonverbal.

Tidligere Finn.no-topp Lars Vangen Jordet er styrets leder.

Følg HegnarOnline på Facebook her!