Personlig økonomi

ECBs gavepakke til aksjemarkedet

Det spørs om en ny, utenomjordisk aktør kommer for å overta et enda større gjeldsberg.

Finansco-forvalter Espen Seidel. Foto: Selskapet.

Finansco-forvalter Espen Seidel. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. februar 2015 - 14.20

Forvalter Espen Seidel i fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) er ute med et nytt brev til investorene.

Her tar han utgangspunkt i Den europeiske sentralbankens (ECB) forestående program for kjøp av obligasjoner.

- I løpet av et år vil ECB ha brukt et helt oljefond på å kjøpe obligasjoner, finansiert av seddelpressen. Dette skal presse investorer til å sette kapitalen i arbeid - og redusere forbrukernes insentiv til å spare, skriver Seidel.

- Noe fundamentalt galtIfølge forvalteren er noe fundamentalt galt med verdens finansmarkeder.

Finanskrisen i 2008 startet med en uholdbar gjeldsoppbygging hos private husholdninger. Siden har«løsningen» vært å flytte gjeldsbyrden til nye aktører, samtidig som samlet gjeldsbyrde bare har økt.

- Da privat sektor ikke kunne betjene sin gjeld, ble problemet flyttet til bankene som overtok en uhåndterlig gjeldsbyrde. For å stabilisere banksektoren tok nasjonalstatene over bankenes gjeld.

- Flere land tok på seg gjeld som oversteg landets BNP. Gjeldsbyrden var for stor til å bære, selv på nasjonalt nivå, skriver Seidel.

Siste runde i det forvalteren kaller «gjeldsmarkedets svar på svarteper», er at sentralbankene kjøper gjeld fra statene, og finansierer dette ved å trykke nye penger.

- Med mindre en ny, utenomjordisk aktør kommer på banen, blir sentralbankene taperen av «Svarte-Gjelds-Per», fortsetter Seidel.

- Gavepakke til aksjemarkedetHan karakteriserer dagens pengepolitikk som en gavepakke til aksjemarkedet.

- Den direkte konsekvensen er at jo mer konservativ du er som investor, desto mer straffes du via sentralbankpolitikken. Negativ rente var noe vi trodde var teoretisk umulig i en velfungerende økonomi, inntil det ble en realitet i vår kraftig manipulerte finansielle hverdag.

- Hvem i all verden betaler for å låne ut pengene sine? De kan neppe kalle seg investorer! Sentralbankene tvinger oss til å ta risiko eller ta et sikkert tap, forklarer FDA-forvalteren.

«Don’t fight the ECB»Pengetrykkingen vil skape problemer en gang i fremtiden, men ifølge Seidel vil slagordet det neste året bli «don’t fight the ECB».

- I prinsippet har ECB lovet å støtte oss (aksjeeiere) med ytterligere stimulanser hvis markedet skulle falle. Dette er det nærmeste vi kommer en garanti for positiv avkastning i aksjemarkedet, og er bare å ta imot med takk.

- Det er imidlertid ingen dum idé å holde et øye på gløtt for å fange opp signaler om at den siste utlåner kan ha tatt på seg en gjeldsbyrde for stor til å håndtere, avslutter forvalteren.

Øker renterisikoFDA reduserte i januar eksponeringen noe mot aksjer, og da spesielt i Europa. Delphi Europa gikk ut, mens DNB Finans ble tatt ned.

Samtidig ble beholdningen i Invesco Europa Strukturert økt noe, og eksponeringen mot euro betydelig redusert.

Nordea India ble introdusert i porteføljen med en mindre allokering (2 prosent av fondet) i midten av måneden.

- En reformvennlig statsminister og lavere oljepris skaper utsikter til videre oppgang i India, argumenterer Seidel.

På rentesiden ble risikoen økt ved å ta DNB High Yield inn igjen etter kraftig prisfall i høyrenteobligasjoner.

Litt bak på årsbasisVed utgangen av måneden var aksjeandelen i FDA på 65 prosent, og risikoen er dermed litt høyere enn i referanseindeksen.

Referanseindeksen er en portefølje som består av 60 prosent MSCI World (verdensindeksen) og 40 prosent St1x (norske statsobligasjoner med tre måneders løpetid).

FDA steg 3,0 prosent i januar, mot 1,2 prosent for referanseindeksen.

På årsbasis ligger fondet derimot litt etter referansen - 16,7 vs. 18,8 prosent.

28 prosent av FDA er i dag eksponert mot rentefondene DNB High Yield, DNB Obligasjon og Holberg Kreditt.

Aksjefondet med størst vekt, Invesco Europa Strukturert (14 prosent), bidro mest med 12,4 prosent avkastning i januar, hvorav mesteparten stammer fra valutasikring.

7 prosent av fondet er investert i Storebrand Vekst, som banket markedet i januar og bidro med 5,8 prosent avkastning til FDA.