Personlig økonomi

Her tjener kvinnelige ledere mer enn mennene

De siste årene er det blitt mindre forskjeller mellom kvinners og menns lederlønninger.

Artikkel av: NTB
24. juli 2015 - 06.30

I Oppland har kvinnene passert mennene på statistikken.

Ifølge norsk ledelsesbarometer fikk kvinnelige ledere i snitt 81,8 prosent av hva de mannlige lederne tjente i fjor. Økningen var på over 3 prosentpoeng fra året før, skriver Aftenposten.

– Jeg jubler med forbehold. Kvinner i toppledelse tjener mindre enn menn i tilsvarende stillinger. Det er helt urimelig. Det som er bra er at gapet blir mindre totalt sett, men det går sakte og i rykk og napp, sier nestleder Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Både i Oppland og Hedmark tjente kvinnelige ledere omtrent like mye som menn i 2014, mens det i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland var størst gap i mennenes favør. (©NTB)