Personlig økonomi

- Ble heldigvis ikke fristet av strategene til å tro at kronen har nådd bunnen

Finansco-forvalter Espen Seidel traff på aksjer, men bommet på renter i fjor. Da kom litt kroneflaks greit med.

krone.jpg

krone.jpg

Artikkel av: Odd Steinar Parr
19. januar 2016 - 16.07

Da vi omtalte fondet for et drøyt halvår siden, var Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) inne i sin beste periode i sin den gang knappe tre års levetid.

Takket være en overvekt i aksjer hadde FDA i slutten av juni en 2015-avkastning på 11,1 prosent, mot 5,8 prosent for referanseindeksen.

Men da status ble gjort opp for hele 2015, var mye av forspranget borte.

FDA gjorde opp fjoråret med en avkastning på 10,3 prosent, 0,7 prosentpoeng foran referansen.

Aksjetreff og rentebomI sin 2015-oppsummering skriver ansvarlig forvalter Espen Seidel at han ved inngangen til året var positiv til aksjer og kredittobligasjoner, dog med et «moderat avkastningspotensial».

Hans anslag for 2015-avkastningen i FDA på 8-10 prosent viste seg ganske så treffsikkert.

Aksjeporteføljen i fondet steg 18,5 prosent, og slo verdensindeksen med 3,1 prosentpoeng.

Sektormessig kom det største bidraget fra helseaksjer (globalt), mens Europa og Japan (begge valutasikret mot dollar) fremsto som de beste regionene.

Men på rentesiden slo ikke Seidels strategi til.

- Vi har hatt betydelig eksponering mot høyrenteobligasjoner, et markedssegment som har falt betydelig i 2015, skriver forvalteren.

Han gjorde en del handler i rentefond i fjor som dempet nedgangen, men renteporteføljen endte likevel året med et tap på 0,5 prosent, 1,4 prosentpoeng dårligere enn norsk risikofri rente (St1x).

Seidel traff altså på aksjesiden, men den effekten ble visket ut av at han bommet på rentesiden.

Drahjelp fra kronenNår forvalteren likevel fikk meravkastning i 2015, skyldes det uventet drahjelp fra valutamarkedet.

- I FDA har vi muligheten til å påvirke valutasammensetningen i porteføljen. Vi har heldigvis ikke falt for fristelsen til å tro på valutastrategene som til stadighet har varslet at norske kroner har nådd bunnen, skriver Seidel i sin oppsummering.

FDA har hatt drøyt 50 prosent av porteføljen eksponert mot utenlandsk valuta, i hovedsak dollar.

- Dermed har fallende kronekurs vært et betydelig positiv bidrag i porteføljens utvikling i 2015, fortsetter forvalteren (bildet).

Finansco-forvalter Espen Seidel. Foto: Selskapet.

 

- Kan også ha uflaksAt forspranget til markedet skrumpet inn i 2. halvår, kommer ikke som en overraskelse på Seidel.

- Når alt går din vei, og du «ligger litt foran deg selv», gjelder det bare å være ydmyk. Ja, vi har truffet på vårt markedssyn, men innser også at vi har hatt en god porsjon flaks som har hjulpet oss til å gjøre det enda bedre enn vi har fortjent, sa han til Hegnar.no i juni.

Seidel advarte derfor kundene mot å forvente fremtidige resultater på dette nivået.

- Istedenfor å sole oss i glansen og ta 100 prosent av æren for at vi har fått bedre betalt enn forventet, må vi ta hensyn til «flaks-komponenten». Så bra resultater kan ikke forventes over tid.

- Du kan ha god allokering og gjøre ting riktig på mange måter, men du kan også ha uflaks. Ting utenfor din kontroll kan også gå mot deg, så dette går begge veier, fortsatte forvalteren.

65/35 i aksjer/renterVi minner om at FDA er et såkalt fond-i-fond som investerer i både aksjer og renter.

Det vil si: Seidel plukker aksje- og rentefond forvaltet av andre.

Fordelingen mellom aksjer og renter varierer, men referanseindeksen er 60 prosent aksjer (MSCI World - verdensindeksen) og 40 prosent renter (ST1X - norske 3-måneders statsobligasjoner).

I 2015 hadde Seidel i snitt 66 prosent vekt i aksjer og 34 prosent i renter.

Ved utgangen av året hadde porteføljen omtrent samme fordeling: 65/35 prosent aksjer/renter.

Fem av fondene var investert i Norge, det vil si Holberg Kreditt, DNB Obligasjon, Storm Bund Fund, Storebrand Vekst og DNB Norge Indeks.

Førstnevnte var porteføljens største post med 14 prosent vekt, mens DNB Obligasjon var tredje største investering med 12 prosent vekt.

I tillegg består porteføljen av ti fond som investerer utenlands.

Av disse har Invesco Europa Strukt. USDh størst vekt, med sine 13 prosent.