Personlig økonomi

Rentekamp utløser ordkrig mellom bankene

Storbankene kappes om å tilby lavest fastrente, men utfordreren BN Bank advarer.

Artikkel av: NTB
9. mars 2016 - 16.00

De siste dagene har Nordea, DNB, Storebrand og Danske Bank senket fastrenten for utvalgte kundegrupper til rekordlave 1,95 prosent for tre års bindingstid.

– Vi er klare til kamp. Dette er en fight om fastrenten som er bra for forbrukerne, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB Bank til VG torsdag.

Advarer

Men ikke alle bankene er med på karusellen. BN Bank avstår for tiden å tilby kundene fastrentelån på tre år. Administrerende direktør Gunnar Hovland forklarer hvorfor:

– Omtrent alle sjeføkonomer i alle norske banker forventer at renten kommer til å bli lav og kuttet videre på grunn av situasjonen i norsk økonomi fremover. Å anbefale rentebinding de neste tre årene, det mener jeg er å gi et råd som ikke er riktig. Hvis du som kunde ønsker å forsikre deg mot rentestigning nå, så gjør du det på feil premiss om du bare lar deg friste til et fastrentelån på tre år nå, sier Hovland til NTB.

– Mener du å si at storbankene prøver å lure kundene?

– Nei, kundene gjør nok sine bevisste valg. Men vi har fått henvendelser fra kunder som sier at de har endt opp med å betale 20.000 ekstra i året på et lån på to millioner kroner, fordi de hoppet på et fastrentetilbud på 2,99 prosent for et år siden, sier Hovland.

Spesiell kritikk

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB rister på hodet over konkurrenten.

– Det er ganske spesielt å bli kritisert for å presse ned rentene, fra en aktør som tidligere har kritisert oss for det motsatte. Og som selv ikke tilbyr fastrente til kunder som ønsker forutsigbarhet, sier han til NTB.

– Det hevdes at dere tilbyr treårs binding på feil premisser?

– Vi anbefaler ikke fastrente til alle kunder. Og vi gir ikke råd om å velge fastrente dersom kunden ønsker å tjene penger på det. Fastrentelån er noe du velger for å forsikre deg mot uforutsigbarhet, sier Westerveld.

Fem eller ti år

Også Hovlands BN Bank har fastrenteprodukter å tilby, men da på horisonter på fem og ti år.

– Dersom du skal binde renten, bør du sikte mot en lengre tidshorisont der utviklingen er usikker, helst fem til ti år fremover. Da kan det ha noe for seg. Har du i tillegg lånt opp mot smertegrensen for hva du kan klare å betjene med dagens renter, da bør du vurdere å binde hele eller deler av lånet. Men selv for disse kundene viser historikken at det er svært få som vil tjene på det. Fastrentelån er en forsikring mot at det kan komme perioder med høyere renter, men som all annen forsikring har det en kostnad, sier Hovland til NTB.

God nattesøvn

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 Gruppen sier at fastrente er for lånekunder som sover dårlig om natten.

– Dersom du er urolig for økte renter og av den grunn sover dårlig om natten, da bør du vurdere fastrente. Men vurderer du å binde renten fordi du ønsker å tjene penger på det, så la være. Historikken har vist at over tid, er det lavere renteutgifter ved å ha den flytende renten, sier Gundersen til NTB.

Han legger til at det kan være kunder i dagens marked som ikke tåler renteoppgang, og som av den grunn også kan vurdere en binding.

– Kanskje har du mistet jobben eller fått en ny jobb med lavere inntekt, vært gjennom samlivsbrudd eller på andre måter opplevd ting som gjør at du trenger forutsigbarhet. Da kan det være en idé å vurdere å binde renten, sier Gundersen.