Personlig økonomi

Venstre vil kutte barnetrygden for de rike

Venstre foreslår store endringer i barnetrygden og vil fjerne kontantstøtten. Det utbetales i dag rundt 13 milliarder kroner årlig i barnetrygd.

Abid Raja. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Foto: NTB Scanpix.

Artikkel av: NTB
1. april 2016 - 10.48

– Folk med store inntekter i Holmenkollåsen trenger ikke barnetrygden. Vi vil ta fra de rike og gi til de fattige, sier Venstre-talsmann Abid Raja til VG.

Han har ledet et utredningsarbeid i forkant av Venstres landsmøte om 14 dager, som leverer sin innstilling til landsmøtet fredag.

Et av forslagene er å differensiere barnetrygden. Lavinntektsfamilier får full utbetaling, og ellers differensieres barnetrygden etter husstandens inntekt. For å unngå byråkratisering, bør støtten regnes ut i forbindelse med ligningsoppgjøret.

I stedet for kontantstøtte mener partiet det bør det innføres en ventestønad for dem som ikke har fått tilbud om barnehageplass.

– Vi har vurdert dette nøye og kommet til at det er tid for endring. Barnetrygden slik den er i dag, har utspilt sin rolle. Den skulle gi alle en viss økonomisk sikkerhet mens ungene vokser opp. Men i 2016 er det så store grupper som har så god råd at barnetrygden ikke betyr noe som helst.

Han mener grensen bør gå rundt en million kroner.

– De som tjener over det, bør miste den. De som tjener mellom 500.000 og en million kroner bør få den noe redusert, mens de som tjener under 500.000 kroner bør beholde dagens nivå, sier Raja. (©NTB)