An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Åtte tegn på at du har pengene i et superfond

Når selv verdens beste aksjefond kan svikte stygt, er det ikke lett å vite hva du skal investere i.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
23. november 2016 - 15.40
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det finnes mange aksjefond å velge mellom der ute. Men hvordan finner du det beste fondet?

Flere amerikanske studier viser at hvis du hadde plukket et aksjefond i blinde, ville avkastningen ha vært litt dårligere enn aksjemarkedet. Hovedårsaken: fondets kostnader.

- Det er altså ikke nok å sette jobben ut til en profesjonell forvalter hvis målet er å få bedre avkastning enn aksjemarkedet. Siden det er stor forskjell i avkastning mellom beste og dårligste fond, kan svaret ligge i å identifisere de beste fondene, skriver daglig leder og forvalter Espen Seidel i Finansco Forvaltning i en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.

Slo børsen i 40 år

Og hva er så de beste fondene?

Ti amerikanske fond har slått S&P 500 i over førti år. Fondene fikk «superstatus» etter at Jeremy Siegel omtalte fondene i sin bok "Stocks for the Long Run". De omtales også i en artikkel på Advisor Perspective.

Fondene hadde da slått markedet med 2-4 prosentpoeng i året over i perioden 1972-2012.

- Å øke avkastningen med 2-4 prosentpoeng i året høres kanskje ikke imponerende ut, men etter 20 år kan det gi utslag i dobbelt så høy formue, påpeker Seidel.

Investorene har strømmet til disse fondene, som samlet har ca. 2.000 milliarder kroner til forvaltning. Oljefondet er til sammenligning på rundt 7.000 milliarder kroner.

Slått de fire siste

Det som kanskje er mer interessant, er hvordan avkastningen har vært for de ti fondene etter at de fikk «superstatus».

Beregninger Finansco Forvaltning har gjort med utgangspunkt i tall fra Bloomberg viser at ni av de ti fondene fra 2012 frem til i dag faktisk har gjort det svakere enn markedet.

I gjennomsnitt har «superfondene» tapt nesten to prosent årlig i forhold til markedet i perioden.

Det eneste fondet som holder koken, Fidelity Magellan, ligger 0,7 prosentpoeng foran S&P 500-indeksen ved utgangen av september.

Det svakeste fondet, Sequoia, gikk i 2015 på en stjernesmell etter en feilslått investering i Valeant Pharmaceuticals, og ligger nå 44 prosentpoeng bak markedet (se tabell over).

Store fond kan slite

Mange er nok kjent med uttrykket «historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning».

- Men etter over 40 år med gode resultater skulle man tro at evnen til å levere gode resultater er ettertrykkelig demonstrert. Da er det ekstra overraskende at det kan gå så dårlig når man investerer med de antatt beste forvalterne, skriver Seidel (bildet).

Espen Seidel. Foto: Peder Klingwall, VizPro.

Mange studier har forsøkt å finne fellestrekk ved fond som slår markedet.

- Ingen har så langt konkludert med at god historisk avkastning er ett av dem. Snarere tvert imot. Det er flere studier som peker i retning av at fond som har gjort det spesielt godt i en periode senere vil underprestere, spesielt hvis fondene har trukket til seg mye penger, fortsetter forvalteren.

- Avkastningen har en tendens til å avta i fond som har blitt for store, legger han til.

Åtte kjennetegn

Men hva kjennetegner et vinnerfond?

- Svaret kan overraske mange, spesielt fordi kriteriene likner på sunn fornuft. Finansbransjen er beryktet for å tilsløre enkle sannheter bak kryptiske uttrykk og kompliserte matematiske formler, skriver Seidel.

Han trekker frem åtte kjennetegn på et vinnerfond, basert på funn i en rekke studier, samt sin egen erfaring fra bransjen.

- Kjennetegnene er basert på en blanding av sunn fornuft, vår analyse og bransjekunnskap og et selektivt utdrag fra eksterne studier - de vi har tro på, utdyper forvalteren.

  • Forvalter har selv investert betydelige midler i fondet
  • Forvalter gjør ikke som alle de andre (høy aktivandel)
  • Fondet eier ikke for mange aksjer, maksimalt 20-30
  • Fondet er ikke for stort
  • Fondet har kvinnelig forvalter
  • Forvalter har doktorgrad (fagfelt ikke spesifisert)
  • Fondet er under tre år gammelt
  • Lave kostnader

- Likevel tyder mye på at vi som sparer fortsatt lar oss lokke av fordums prestasjoner og strømmer til fondsbransjens superstjerner. Med andre ord er det gode muligheter for dem som går egne veier, og legger sunn fornuft til grunn for å identifisere fremtidens stjerner, avslutter Seidel.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.