Personlig økonomi

Delphi dropper shipping

Børsen får bank.

Capesize-skipet Channel Navigator. Foto: Golden Ocean.

Capesize-skipet Channel Navigator. Foto: Golden Ocean.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. november 2016 - 15.20

Jarle Sjo fortalte oss i går at forvalterne i DNB anbefaler overvekt i norske aksjer.

Delphi Norge-forvalter Håkon H. Sætre ser også flere grunner til å vurdere økt innsats på Oslo Børs.

- I flere år har det vært riktig å være investert i utenlandsk valuta, men trenden i norske kroner har snudd sammen med oljeprisen, og norsk økonomi er trolig i bedring. Samtidig handler store deler av Oslo Børs nær en syklisk bunn, sammenliknet med mer modne trender i utlandet, sier han i et intervju på Delphis hjemmesider.

- Summen av disse forholdene gir grunnlag for å tro at Oslo Børs står ovenfor en bedre periode, legger Sætre til. 

Glad i laks

Sektormessig er han fortsatt positiv til lakseoppdrett.

- Bransjeutfordringer i form av sykdom, økte kostnader og en sterkere krone er alle reelle, men også godt kjente. Den andre siden av vektskålen, som vi fortsatt mener veier tyngst, er rekordhøye priser og begrenset tilbudsvekst de nærmeste årene, sier forvalteren.

- Vi har vektet oss noe ned i sektoren det siste halve året, mest fordi vi var bekymret for hvordan etterspørselssiden ville reagere på rekordhøye priser. Foreløpig ser våre bekymringer ut til å være ubegrunnet, føyer han til.

Sætre plukket opp ytterligere aksjer i Bakkafrost i oktober, og ved utgangen av måneden var aksjen fondets 5. største post (4,97 prosent av fondets midler investert).

- Selskapet har få biologiske problemer på Færøyene, samtidig som utfordringene i Chile og Norge bidrar til svært moderat tilbudsvekst og høye priser i markedet, skriver Sætre i sin månedsrapport for fondet.

Marine Harvest er også inne blant topp 10-posisjonene i fondet, på 9. plass med 3,26 prosent.

Opp i olje

Ellers liker Sætre en del konsumaksjer på Oslo Børs, og særlig Orkla der 5,34 prosent av fondet er investert. Posten er dermed fondets 4. største.

- Bransjen har jobbet knallhardt for å opprettholde marginene i en periode hvor kronekursen har svekket seg. Nå ser det ut til at motvinden fra kronen har snudd, noe som vil gi positive effekter litt frem i tid. Det er også lite som tyder på noen kjøpestopp i den norske befolkningen, sier han.

Delphi-forvalteren kan videre fortelle at han har en høyere andel finansaksjer enn på lenge. I løpet av oktober økte han eksponeringen mot både Storebrand, Axactor og Sparebanken Midt-Norge.

Eksponeringen mot olje og oljeservice var svært lav i starten av året, men har nå tatt seg opp.

- Foreløpig har vi økt mest innenfor oljeprodusenter som Aker BP og Statoil, men også mer selektivt innenfor oljeservice, sier Sætre.

Blant de utvalgte i oljeservice er Subsea 7, som etter en økning av eksponeringen i oktober er fondets 10. største post med 3,25 prosent av midlene investert.

- I løpet av 2016 har det blitt tydeligere at kostnadene kommer enda raskere ned enn markedet så for seg, noe som har vært til fordel for oljeprodusentene. En kraftig kostnadsdeflasjon i industrien kan også føre til at aktiviteten faller noe mindre enn budsjettene skulle tilsi, sier forvalteren.

Ute av shipping

Noe han ikke har mye av i porteføljen sin, er shipping.

- Vi solgte så godt som all shippingeksponering ved inngangen til 2016. Shipping er en lukrativ sektor i perioder, men minst like viktig å holde seg unna i andre perioder. Vi hadde knapt noe shipping i perioden etter finanskrisen og frem til 2014, og vi føler heller ikke noe hastverk med å gå inn i sektoren igjen, sier Sætre.

- Tørrbulk kan overraske positivt hvis aktiviteten i Kina holder seg sterk, noe som kan by på muligheter, fortsetter Delphi-forvalteren.

I oktober-rapporten forteller Sætre om ytterligere to grep som ble gjort i måneden som gikk. Han vektet seg opp i Norsk Hydro, og solgte seg helt ut av Tomra.

- Sistnevnte er et solid selskap med en spennende markedsposisjon, men med lave vekstutsikter og relativ høy prising tror vi på bedre avkastningsmuligheter andre steder, lyder forklaringen.

Banker børsen

Ifølge månedsrapporten klarte Sætre en avkastning på 3,9 prosent i oktober, mot 2,1 prosent for referanseindeksen - fondsindeksen på Oslo Børs.

Sætre ligger godt foran markedet med fondet han har forvaltet siden 1. desember 2007.

De siste 12 månedene er avkastningen på 15,3 prosent, mot 5,3 prosent for referansen.

Over tre år leder Sætre med 12,5 vs. 7,0 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning, over fem år 14,4 vs. 11,9 prosent.

Over ti år er fasiten 7,8 vs. 4,4 prosent årlig avkastning.

Delphi Norges fem største investeringer var (per 31/10) Statoil (6,47 prosent), DNB (6,28 prosent), Storebrand (5,87 prosent), Orkla (5,34 prosent) og Bakkafrost (4,97 prosent).

Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.