Personlig økonomi

Han kjørte 1.145 Uber-oppdrag - så mistet han pengene og lappen

Politiet mener flere norske rettsavgjørelser viser at Uber er ulovlig. Bilene som blir brukt blir avskiltet og sjåførene mister førerkortet.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu.

Artikkel av: Øystein Byberg
4. november 2016 - 07.43

Politiet mener det er avklart at Uber er ulovlig i Norge. Det vises til to rettsavgjørelser. Så langt er over 60 sjåfører avskiltet av politiet i Oslo, men ifølge DN har det ikke foreligget noen rettskraftig dom som gir støtte til politiets tolkning av loven før nå.

En mann i 40-årene ble i Drammen tingrett i oktober dømt for brudd på Yrkestransportloven etter omfattende kjøring for Uber. Dessuten gir en en nylig kjennelse i Borgarting lagmannsrett mot en mann i 30-årene politiet rett til å inndra førerkortet til en annen sjåfør som har kjørt for Uber.

– Jeg mener dette er en faktisk avklaring, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnittet på Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste.

Politiet prioriterer imidlertid ikke å gå etter Uber-passasjerene for medvirkning.

Mannen som ble dømt i Drammen tingrett tilsto å ha kjørt 1.145 oppdrag for Uber, noe som ga ham minst 34.000 kroner. Ifølge DN fikk han inndratt førerkortet i tre måneder, inndratt de 34.000 kronene og dessuten en bot på 8.000 kroner i tillegg.

– Vi mener, som vi tidligere har sagt, at Uberpop opererer innenfor det nåværende lovverket, og at det ikke kan sees på som taxivirksomhet. Slik vi forstår det, er det ikke gitt noen rettskraftige dommer som skulle endret det perspektivet, sier norgessjef Carl Endresen i Uber til DN.