An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

3,2 milliarder rikere i aksjefond - på 28 dager

Men noen fond gikk bedre enn andre.

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
20. mars 2017 - 15.18

Norske personkunder hadde ved utgangen av februar 197,9 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 120,3 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 3.376 millioner kroner i løpet av måneden.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 213 millioner kroner i februar.

Opp 3,2 milliarder i februar

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 3.376 millioner, etter en nettotegning på 213 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i februar derfor en verdistigning på 3.163 millioner kroner (3.376 - 213).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdistigning med 1.316 millioner kroner.

Fond som investerer i nye markeder (vekstmarkedsfond) steg 745 millioner, hvorav norske personkunder i Skagen Kon-Tiki fikk rundt 675 millioner kroner i verdistigning.

Nordiske fond fikk derimot et verdifall, dog ikke på mer enn 90 millioner kroner.

Opp 3,4 milliarder i år

La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.

Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 4.042 millioner kroner i løpet av årets to første måneder.

I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 594 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt en verdistigning på 3.448 millioner kroner (4.042 - 594).

Blant enkeltkategoriene fikk fond som investerer i nye markeder den største verdistigningen i perioden: 920 millioner kroner.

I denne perioden fikk norske personkunder i Skagen Kon-Tiki med seg rundt 835 millioner kroner i verdistigning.

Globale fond steg 876 millioner kroner verdi i løpet av årets to første måneder, mens nordiske fond også i denne perioden hadde et lite verdifall.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).