Personlig økonomi

Skattemeldingen: En gyllen fradragsmulighet

Mange unge er nok ikke klare over dette.

Fra i år heter det skattemelding, og ikke selvangivelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Fra i år heter det skattemelding, og ikke selvangivelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
25. april 2017 - 14.55

Fristen for innlevering av skattemeldingen nærmer seg stadig.

Reise- og pendlerfradraget er blant postene som oftest er feil i den forhåndsutfylte utgaven.

Studenter

Er du for eksempel student og har jobb, er dette en post du må sjekke.

Hadde du heltidsarbeid på studiestedet i sommerferien og pendlet hjem til hjemstedet i denne perioden, har du krav på fradrag, melder Skattebetalerforeningen.

Har du bodd hjemmefra grunnet arbeid er du pendler, og da har du krav på fradrag for merutgifter til kost på 200 kroner døgnet.

Åtte ukers jobb gir for eksempel et fradrag på 11.200 kroner (56 dager x 200 kroner).

Foreningen karakteriserer fradraget som en «gullkantet mulighet mange fortsatt ikke er klare over».

Kvitteringer

Du trenger ikke sende Skatteetaten dokumentasjon på dine reiser, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis du blir spurt.

Ta derfor vare på billettkvitteringer.

Kjører du selv, er det også lurt å føre en kjørebok.