Personlig økonomi

Kvinne påkjørt av buss - tilkjent millionerstatning

En kvinne er tilkjent 13,2 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsinntekt etter at hun ble påkjørt av en buss i 2009.

Bergen. Foto: Odd Steinar Parr/Hegnar.no.

Bergen. Foto: Odd Steinar Parr/Hegnar.no.

Artikkel av: NTB
16. juni 2017 - 06.31

Kvinnen var 18 år gammel da hun falt på sykkel og ble påkjørt av bussen i Kaigaten i Bergen i 2009. Ifølge Bergens Tidende hadde hun svært gode karakterer og fremtidsplaner, men etter ulykken ble hun 100 prosent ufør. Hun saksøkte forsikringsselskapet Gjensidige med krav for tap i fremtidig erverv, inkludert pensjonstap. Selskapet – som erkjenner at det har ansvar – ble i Bergen tingrett dømt til å betale 13.218.686 kroner, ifølge avisen.

– Dette er en godt begrunnet dom, særlig hva gjelder framtidig inntektstap. Klienten har blitt hørt med at hun ville blitt lege dersom ulykken ikke hadde skjedd, og det er gledelig å se retten ikke aksepterer Gjensidige Forsikring sin anførsel om at inntektsnivået skulle vært lavere fordi hun er kvinne, sier kvinnens advokat, Bjørn Eirik Ingebrigtsen.

Gjensidige opplyser at de skal gjennomgå dommen og at det ikke er bestemt hva de skal gjøre videre.

(©NTB)