Personlig økonomi

Søndagens aksjetips

Hovedindeksen har falt 3 prosent siden midten av mai. Og det kan være mer å gå på nedover.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. juni 2017 - 22.52

Hovedindeksen falt 0,8 prosent, fra 712,08 til 706,68. Med den nedgangen har hovedindeksen falt 3 prosent siden toppen i mai.

Hovedindeksen er da opp 3,3 prosent siden nyttår. Den siste måneden er den ned 0,9 prosent, og de siste 12 månedene er den opp 13,5 prosent. Til sammenligning var oppgangen på 5,9 prosent i 2015 og 12,1 prosent i 2016.

Korreksjon

For to uker siden pekte vi på at det var blitt utviklet en liten hode-skulder formasjon i RSI-chartet, og at den kunne varsle fall til 35-nivået og den lange stigende trendlinjen (ikke markert i chartet). Og at hvis det skjedde ville stigningstakten falle og børsen korrigere. 

Hovedindeksen falt under den tekniske støtten på 709-nivået, brøt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og utløste salgssignal.

RSI falt tilbake under 50-nivået og brøt samtidig den stigende trendlinjen i RSI-chartet.

710 - 680

Det betyr at indeksen er tilbake i intervallet 710 - 680 og at 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnen i den stigende trenden kan bli testet i løpet av juni.

Underveis vil det være teknisk støtte på 700-nivået, men det er ikke veldig langt ned til 690-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det er teknisk støtte på 709, 705, 700, 695, 687, 680, 675 og 665. Brudd på et eller flere av disse nivåene vil utløse små salgssignal, men så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert i chartet under) holder kan eventuelle korreksjoner benyttes til å vekte seg opp eller å kjøpe.

Men som vi gjorde oppmerksom på forrige søndag; faller RSI forbi 35-nivået, og bryter den stigende trendlinjen, kan det altså innlede en mer usikker periode.

Det lange bildet

Det lange bildet har ikke endret seg siden i fjor høst, da vi mente at det var snakk om en stor omvendt hode-skulder i chartet. Vi antydet da at hovedindeksen kunne stige til 751 i løpet av det kommende halvannet året. 

Høyre skulder ble imidlertid etter hvert litt utydelig og komplisert, og dermed slo vi på et tidspunkt fra oss den. Selv om høyre skulder ikke ble perfekt kan den ha beholdt sin kraft og potensialet kan dermed fremdeles være opp mot 745 - 751 i løpet av 2017. 

I løpet av de første ukene i mai økte sannsynligheten for det betraktelig. Hovedindeksen var opp i 728,33 på det høyeste og det var nesten garantert at dette potensialet skulle bli oppfylt.

Utviklingen de siste par ukene har imidlertid redusert sannsynligheten for en slik oppgang igjen - i hvert fall på denne siden av sommeren.