Personlig økonomi

DNB: Du kan glemme flere rentekutt

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
28. juli 2017 - 12.48

Ved utgangen av juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10.300 sammenlignet med juli i fjor. Andelen representerer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i juli i fjor. 

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak, falt med 1.300 personer i juli. Totalt er bruttoledigheten 91.100 personer, som er 8.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Jeanette Strøm Fjære skriver i en oppdatering fra DNB Markets at dagens tall samlet sett er positive og bekrefter en bedring både i arbeidsmarkedet og forbruksveksten.

- Arbeidsledigheten fortsetter nedover og antall helt ledige har falt markert så langt i år. Norges Bank venter også en gradvis bedring i norsk økonomi. Dagens tall støtter opp under dette bildet og at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, slår Strøm Fjære fast.