Personlig økonomi

Oljesmell for Skagen

Benyttet kursfall til å kjøpe seg opp.

John Fredriksen - Foto: Finansavisen

John Fredriksen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
17. juli 2017 - 13.55

Etter noen trege år, har Skagen Vekst fått fart på avkastningen igjen.

Men i 2. kvartal tok fondet en pustepause.

Mens referanseindeksen (MSCI Nordic/MSCI All-Countries ex. Nordic) steg 4,9 prosent, fikk Skagen Vekst 3,0 prosent avkastning.

Foran siste år

Så langt i år er fondet opp 10,7 prosent, mot 11,9 prosent for referansen, går det frem av kvartalsrapporten.

De siste 12 månedene har Skagen Vekst likevel steget 27,0 prosent, mot 20,3 prosent for referanseindeksen.

Går vi lenger tilbake, ligger fondet godt på etterskudd.

Per i dag har fondet klart 9,6 prosent i snitt per år de siste tre årene, mot 14,7 prosent for referanseindeksen.

Over fem år leder markedet med 17,4 vs. 13,2 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.

- Berg- og dalbane

2. kvartal beskrives som en periode med lavere fart i de globale markedene, med berg- og dalbane for en rekke råvarepriser og energi.

- Men utenfor de populistiske tabloidoverskriftene i USA og Europa, ser økonomiene ut til å være i god form. Eurosonen nådde det høyeste nivået på seks år, og selv Hellas har fått kjærkommen vekst igjen. De siste 12 månedene har det kommet oppmuntrende nyheter fra de utviklede markedene, med Asia i ledelsen, skriver forvalterne.

Blant positive bidragsytere trekkes frem Novo Nordisk, Carlsberg, Samsung Electronics og Kinnevik.

De fleste største negative bidragsyterne har tilknytning til råvarer og energi, som Golden Ocean, Borr Drilling, Gazprom og Golar LNG.

Øker i energi

Fondet benyttet seg av volatiliteten i 2. kvartal til å øke posisjonen innen energi.

- Et eksempel er posten i LNG-selskapet Flex LNG. Hovedaksjonær John Fredriksen økte den nybygde flåten til seks skip som er forventet levert i 2018/19. Skipene har den mest drivstoffeffektive teknologien tilgjengelig. Med økt eksport av LNG fra prosjekter over hele kloden, forventer vi økt etterspørsel etter frakt av LNG, og dermed positiv utvikling i et vanskelig LNG-shippingmarked, går det frem av rapporten.

1,2 prosent av midlene i fondet var investert i Flex LNG ved utgangen av juni. Posisjonene ble økt også i Lundin Petroleum og Gazprom i løpet av kvartalet.

Opp i gjødsel

I tillegg kjøpte Skagen Vekst seg opp i den amerikanske gjødselprodusenten CF Industries.

- Selskapet får tilbake 800 millioner dollar i et skatteoppgjør. Pengene kommer tidligere enn forventet, og avhjelper noe av det finansielle presset selskapet har vært under på grunn av investeringer i ny kapasitet, skriver forvalterne.

Markedet for urea og ammoniakkbasert gjødsel i USA er ifølge Skagen likevel fortsatt vanskelig etter at produksjonskapasiteten har blitt utvidet.

- Energi er en av de viktigste faktorene i produksjonen, og derfor er USA-produsert gjødsel svært attraktiv sammenlignet med importerte varer fra EU og Østen. Skifergassrevolusjonen i USA har skapt potensial for økonomisk lønnsom energiintensiv produksjon på amerikansk grunn, heter det videre i rapporten.

1,2 prosent av midlene i fondet var investert i CF Industries ved utgangen av juni.

Mer i Telia

Skagen Vekst økte videre sin 3,2 prosents post i Telia.

- Salget av eurasia-virksomheten går mot slutten, og bør gi mer fokus på kjernevirksomheten og en sunn kontantstrøm. Det bør også nok en gang gjøre selskapet mer attraktivt for nordiske og internasjonale investorer, går det frem av kvartalsrapporten.

To aksjer ut

Fondet solgte seg ut av en rekke selskaper som nådde Skagens interne kursmål, deriblant danske H. Lundbeck AS, som er spesialister innen psykiatri- og nevrologiske medisiner.

- Aksjekursen har økt over 80 prosent de siste åtte månedene, og avkastningen har vært sterk helt siden vi investerte i selskapet i 2015 (kursen er opp 150 prosent inklusive utbytter). Vi bestemte oss for å ta gevinst, fordi planen for fremtidig utvikling er litt uklar. Uansett fortsetter vi å følge selskapet med stor interesse, skriver forvalterne.

Skagen Vekst solgte seg også ut av Credit Suisse «etter at selskapet kom opp fra lave nivåer», og reduserte sine posisjoner også i Continental, Volvo og Philips Lighting etter sterk driftsutvikling i 1. kvartal.

De fem største postene i Skagen Vekst var per 30/6 Samsung Electronics (5,89 prosent), Carlsberg (5,58 prosent), Norwegian (4,80 prosent), Continental (4,68 prosent) og Kinnevik (4,52 prosent).

Fjell er i gang

Til slutt tar vi med at fondets ansvarlige forvalter Geir Tjetland sluttet 1. juli for å forvalte egne penger.

Øyvind Fjell, som hadde stor suksess i forvaltningen av Delphis nordiske aksjefond, overtok da ansvaret.

- Det ene er å skjønne risikoen du tar i selskapene du kjøper. Det er en portefølje med veddemål. Det er best å ha mest mulig uavhengige veddemål, og å diversifisere i størrelse, sektor og geografi. Det er også best å diversifisere i kvalitet, ikke bare ha gode selskaper med høye multipler, og ikke bare billige selskaper, sa Fjell i et intervju med Finansavisen i begynnelsen av juli.