Personlig økonomi

Søndagens aksjetips

Det skjedde en del i uken som gikk, og det var bra.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Stein Ove Haugen
15. juli 2017 - 23.29

Det ble en sterk uke på Oslo Børs og hovedindeksen steg 3,5 prosent, fra 696,64 til 721,22. 

Hovedindeksen er da opp 5,5 prosent siden nyttår. Den siste måneden er den opp 1,6 prosent, og de siste 12 månedene er den opp 16,4 prosent. Til sammenligning var oppgangen på 5,9 prosent i 2015 og 12,1 prosent i 2016.

For en uke siden befant hovedindeksen seg i et kritisk område. RSI var i ferd med å snu opp igjen, etter å ha testet bunnlinjen i den stigende trenden. 

Vi skrev at om det snudde opp igjen fra de nivåene ville det være en bekreftelse på den stigende trenden både i RSI-chartet og i hovedchartet.

Og; Da trenger det ikke være langt opp igjen til toppen, men det forutsetter at de tekniske støttenivåene på 700- og 710-nivået brytes på stigende omsetning.

Det er for tidlig å feire, men med utviklingen sist uke kan det faktisk bli ganske moro i juli, slik vi også antydet ved utgangen av juni.

Hovedindeksen bekreftet 200-dagers glidende gjennomsnitt og brøt i tillegg både sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 710-nivået. Og både oppgangen og bruddet på den tekniske motstanden kom på stigende omsetning.

Hvis hovedindeksen nå etablerer seg på oversiden av 710-nivået kan det være et godt fundament for videre oppgang til 745 - 751. Det ble i hvert fall utløst flere kjøpssignaler som nå tilsier at det er rom for det.

Ved eventuelle korreksjoner er det teknisk støtte på 720, 710, 700 og 690. Brudd på ett eller flere av disse vil i så fall utløse små salgssignaler.

Det lange bildet

Det lange bildet har ikke endret seg siden i fjor høst, da vi mente at det var snakk om en stor omvendt hode-skulder i chartet. Vi antydet da at hovedindeksen kunne stige til 751 i løpet av det kommende halvannet året. 

Høyre skulder ble imidlertid etter hvert litt utydelig og komplisert, og dermed slo vi på et tidspunkt fra oss den. Selv om høyre skulder ikke ble perfekt kan den ha beholdt sin kraft og potensialet kan dermed fremdeles være opp mot 745 - 751 i løpet av 2017. 

I løpet av de første ukene i mai økte sannsynligheten for det betraktelig. Hovedindeksen var opp i 728,33 på det høyeste og det var nesten garantert at dette potensialet skulle bli oppfylt.

Utviklingen i juni redusert sannsynligheten for en slik oppgang betraktelig, men så har vi fått et par uker der det har roet seg og etter forrige uke ser det straks mye lysere ut igjen. De kommende par ukene blir imidlertid viktig, ikke bare for utviklingen i sommer, men også for resten av 2017.