An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

Ny Delphi-forvalter bull på Hydro, bank og fisk

Tidligere SEB-analytiker startet aktivt i sin nye jobb.

Foto: Norsk Hydro.

Foto: Norsk Hydro.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. september 2017 - 14.30

Tian Tollefsen klarte 0,2 prosent avkastning i sin første måned som forvalter av Delphi Norge.

Fondets referanseindeks - fondsindeksen på Oslo Børs - endte i samme periode (august) opp 0,8 prosent.

Hittil i år er fondet likevel opp 7,5 prosent, som er bedre enn referansens 6,8 prosent.

Solid over tid

Det siste året har fondet steget 24,3 prosent, mot 17,1 prosent for referanseindeksen.

Delphi Norge har et bra forsprang til markedet også over tre år, med 10,9 vs. 7,0 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Over fem år leder fondet med 15,1 vs. 11,6 prosent i snitt per år.

Den tidligere SEB-analytikeren drar frem sjømat, råvarer og shipping som de positive bidragsyterne på en ellers flat/negativ børs.

- Sjømatsektoren ble repriset, ettersom lakseprisen holdt seg bedre enn forventet i en sesongmessig svak periode, kombinert med utsikter til både lavere kostnader og svakere tilbudsvekst fremover. Norsk Hydro fikk kraftig medvind fra stigende aluminiumspriser som følge av nedstengninger av produksjonskapasitet i Kina og dro dermed frem råvaresektoren, skriver han.

Bull på Hydro

Tollefsen benyttet måneden til å ta flere grep i porteføljen.

- Vi økte tidlig eksponeringen relativt kraftig mot Norsk Hydro og tørrbulkrederiet Golden Ocean, som således ble de klart største positive bidragsyterne til fondets avkastning for august, heter det videre.

Eksponeringen mot sjømat ble også økt kraftig, men ifølge forvalteren dessverre ikke tidsnok til å dra nytte av den sterke kursutviklingen i august.

- Mangel på eksponering i sjømatsektoren kombinert med en håndfull enkeltaksjer ble derfor hovedårsaken til at fondet havnet bak fondsindeksen, forklarer forvalteren.

Orkla rett ut

På salgssiden har Tollefsen redusert eksponeringen betraktelig i flere av de negative bidragsyterne innenfor konsum og industri, som følge av svak trend og usikre fundamentale forhold.

- Vi har solgt oss helt ut av Orkla og Kongsberg Gruppen, og redusert eksponeringen i Borregaard og XXL. Fellesnevneren for disse aksjene er en svak trend, kombinert med relativt høy verdsettelse og/eller økt usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening, skriver han.

Bull på bank

Fondet har også redusert eksponeringen i Telenor, og solgt seg helt ut av Gjensidige Forsikring.

- Av nye selskaper har vi tatt inn Bank Norwegian i porteføljen, og dermed økt vår eksponering i finanssektoren. Sammen med Axactor var Bank Norwegian en sterk bidragsyter i august til tross for en ellers svak finanssektor. Bank Norwegian
har høy lønnsomhet og sterke vekstutsikter, til tross for økt regulering av bransjen. Kombinert med en attraktiv prising, tror vi aksjen vil bidra positivt i tiden fremover, argumenterer Tollefsen.

De fem største investeringene (per 30/8) i Delphi Norge er Norsk Hydro (9,37 prosent), DNB (7,48 prosent), Delphi-eier Storebrand (6,67 prosent), Subsea 7 (5,66 prosent) og Marine Harvest (4,76 prosent).