Personlig økonomi

Mange gjemmesteder - slik får du null i inntekt

Null inntekt i skattelistene er ingen garanti for at du ikke betaler noe i personskatt.

Fagsjef Rolf Lothe. Foto: Skattebetalerforeningen.

Fagsjef Rolf Lothe. Foto: Skattebetalerforeningen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
27. oktober 2017 - 18.25

Offentliggjøringen av skattelistene har preget nyhetsbildet denne fredagen.

Men fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen minner om at tallene bare viser deg en del av virkeligheten.

- Det er gode muligheter til å gjemme bort både inntekter og formue, sier han.

Inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, det vil si netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag.

Mer reelle tall finner du i Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

- Feilkildene er mange

For eksempel vil en arbeidstaker med store fradrag, det være seg renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, ha en mye lavere inntekt i skattelistene enn sin reelle lønnsinntekt.

- Ligningstallene gir et visst innblikk i en persons økonomi, men det er veldig mange feilkilder som gjør at det er vanskelig å bruke tallene som en fasit, sier Lothe til Skattebetalerforeningens eget organ Skattebetaleren.

- Særlig vil jeg trekke fra at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt. I tillegg kan det ha vært gjort feil fra skattyters eller Skatteetatens side som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå, tar ikke hensyn til at noen skattebetalere har klaget på skatteoppgjøret sitt, fortsetter fagsjefen.

Årlig kommer 90-100.000 skatteklager til Skatteetaten.

Slik nulles inntekten ut

Skattebetalerforeningen trekker også frem eksempler på hvor enkelt det er å få null i inntekt.

En lønnsinntekt på 700.000 kroner gir en inntekt i skattelistene på bare 398.550 kroner, om vedkommende har renteutgifter på 70.000 kroner, pendlerkostnader på 80.000 kroner og tap ved salg av aksjer på 60.000 kroner.

Ved omregningen fra brutto- til nettoinntekt må minstefradraget (på 91.450 kroner for inntektsåret 2016) også trekkes fra.

I tillegg vil et evt. fremførbart underskudd fra tidligere år også redusere inntekten som vises i skattelistene. Et slikt underskudd oppstår i et år med høyere fradrag enn inntekt, slik at du ikke får benyttet deg av alle fradragene.

Har du store nok fradrag, kan du altså komme ned til null i inntekt i skattelistene.

Må betale skatt likevel

Skattebetalerforeningen understreker samtidig at null inntekt i skattelistene ikke er en garanti for at en ikke betaler noe i personskatt.

Har du mottatt lønn, pensjon eller evt. næringsinntekt som selvstendig næringsdrivende, vil du likevel måtte betale såkalte bruttoskatter. Det vil si trygdeavgift og trinnskatt, som er skattetyper som regnes av brutto inntekt.

Samtidig er det mange muligheter til å «gjemme bort» formuen sin, ettersom ulike typer formue verdsettes svært ulikt skattemessig.

Mens boligen du selv bor i (primærboligen) verdsettes relativt lavt, verdsettes utleieboliger og aksjer mye høyere. Kunst, innbo og fritidseiendom verdsettes også lavt.

At formuen har falt fra ett år til et annet kan derfor skyldes at midler for eksempel er plassert i en fritidseiendom med lav ligningsverdi.

Gjelden kan ha økt, penger kan ha gått til forbruk eller forskudd på arv til barna. I tillegg kan selvsagt eiendeler som aksjer ha falt i verdi.