Personlig økonomi

Nordea er mindre optimistiske til aksjer

Strateger har litt høydeskrekk.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Foto: AP Photo/Richard Drew.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
31. oktober 2017 - 15.38

Nordeas strateger gjør én endring i sine taktiske anbefalinger for november.

Overvekten i aksjer reduseres fra 10 til fem prosent.

- Det virker ikke å være en sky i sikte. Festen i aksjemarkedet er godt fundert i en bred bedring i globale økonomiske data, som i sum overrasker positivt, og støtter opp om et fantastisk inntjeningsår for selskapene. Som norsk investor har du også hatt valutabevegelsene på «din side» den siste tiden, og opplevd opp mot ti prosentpoeng aksjeavkastning i kroner de to siste månedene, skriver Ingvild Borgen Gjerde.

- Mer sårbart i aksjer

Hun understreker samtidig at optimismen har steget sammen med den kraftige oppgangen i aksjekursene og bedringen i underliggende forhold.

- Den avdempede stemningen vi opplevde gjennom sommeren og i august, var overdrevent pessimistisk i våre øyne, enten det gjaldt frykt for september-effekten eller Trumps Twitter-meldinger rettet mot Nord-Korea. Det ga en god anledning til å øke overvekten i aksjemarkedet. Disse bekymringene er nå borte, og enkelte indikatorer antyder at investorer nå er mer optimistiske enn de har vært på lenge, fortsetter strategen.

- Vi ser ikke tendenser til en voldsom overoptimisme, og investorers kontantbeholdning er fremdeles rett over langsiktig gjennomsnitt. Likevel, kombinasjonen av høye forventninger og rask oppgang gjør at aksjemarkedet er mer sårbart på kort sikt dersom det skulle dukke opp noen små skyer. Derfor reduserer vi eksponeringen vår noe, legger Borgen Gjerde til.

Hun understreker at Nordeas strateger fremdeles er positive til aksjemarkedet, og de synes utsiktene til meravkastning er lyse.

- For første gang siden 2010 ser vi at oppgangen i aksjemarkedet i hovedsak er drevet av sterk inntjeningsvekst, og både rapporteringssesongen for 3. kvartal og utsiktene til neste års inntjening bekrefter det positive inntjeningsbildet. Dette underbygges igjen av den synkroniserte bedringen i global økonomi, og med unntak av en moderasjon i veksten i Kina, overrasker økonomiske data i resten av verden positivt, argumenterer Borgen Gjerde.

- Absolutt ikke billig

Hun erkjenner at verdsettelsen av globale aksjer «absolutt ikke er billig».

- Men den er heller ikke et hinder for videre oppgang, på grunn av den sterke inntjeningsveksten. Verdsettelsen er et større problem for rentemarkedet, og selv om vi har ventet på det en stund, ligger det an til høyere renter fremover. Vi frykter imidlertid ikke at en moderat oppgang i renter vil ødelegge for aksjemarkedet, da dette går hånd i hånd med en bedring i økonomien, og pengepolitikken fremdeles må karakteriseres som stimulerende, skriver strategen videre.

Nordeas anbefalte strategi for november er dermed overvekt aksjer, nøytralvekt lange renter, og undervekt korte renter.

Den regionale aksjestrategien er uendret med overvekt i Europa og emerging markets, nøytralvekt i Norge og Japan, samt undervekt i USA.