Personlig økonomi

Mindre kinesisk kull førte til økte strømpriser i Sør-Norge

Nedleggelse av kinesiske kullgruver har fått strømprisene til å skyte i været i Sør-Norge.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
9. november 2017 - 17.04

Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

– Kullprisen har økt med om lag 40 prosent det siste året. Kull er fortsatt en viktig energikilde i flere av de europeiske kraftsystemene vi er koblet sammen med, og økte kullpriser har ført til høyere strømpris i mange land. Prisøkningen merkes best i Sør-Norge, der utenlandskablene er koblet sammen med vårt kraftsystem, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den viktigste årsaken til at kullprisene har økt er at flere kinesiske kullgruver er langt ned, går det fram av en pressemelding fra NVE.

I Nord-Norge sank prisene med 11 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor på grunn av kraftoverskudd og begrensninger i eksporten ut av området. Midt-Norge hadde om lag det samme prisbildet som i fjor.

Fra september til oktober gikk prisene ned med om lag 10 prosent i Sør- og Midt-Norge. Årsaken er stor nedbørsmengder i begynnelsen av oktober. I nord var det en liten prisøkning.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.