Personlig økonomi

Nordmenns gjeld stiger fortsatt

Det har vært en betydelig innstramming i bankenes utlånspraksis som følge av boliglånsforskriften, men nordmenns gjeld fortsetter å øke.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
30. november 2017 - 06.22

– Dette gir grunn til bekymring, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til Dagens Næringsliv.

Tilsynet la onsdag fram den andre utgaven av rapporten «Finansielt Utsyn 2017».

Den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen blant norske husholdninger er nå på rekordhøye 222 prosent av den disponible inntekten, skriver avisen. Samtidig sørger en rekordlav rente for at husholdningenes rentebelastning fortsatt er relativt lav.

Finanstilsynet frykter at befolkningen undervurderer sannsynligheten for økte renter og påpeker at mange låntakere er svært sårbare for renteøkninger.

– Norske låntakere har lenge foretrukket flytende renter på sine boliglån. Årets boliglånsundersøkelse viser at andelen nye lån med fast rente har falt ytterligere, og nå er så lav som 4 prosent. Det innebærer at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, og dette kan få store negative virkninger i norsk økonomi, heter det i en uttalelse fra tilsynet.

(©NTB)