Personlig økonomi

Over 17 milliarder rikere på aksjefond

Oslo Børs har vært et godt sted å være i år.

Oslo Børs. Foto: Ivan Kverme/FA

Oslo Børs. Foto: Ivan Kverme/FA

Artikkel av: Odd Steinar Parr
27. november 2017 - 13.45

Norske personkunder hadde ved utgangen av oktober 230,0 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 137,1 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 4.101 millioner kroner i løpet av måneden.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening før helgen at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 285 millioner kroner i oktober.

31 dager - 3,8 milliarder

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 4.101 millioner, etter en nettotegning på 285 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i oktober derfor en verdistigning på 3.816 millioner kroner (4.101 - 285).

Går vi inn på de enkelte kategoriene, utviklet globale fond seg best med 1.062 millioner kroner i verdiøkning.

Norske fond steg 474 millioner, mens «andre regionale fond» noterte seg for 623 millioner kroner i verdistigning.

Opp 17,2 milliarder i år

La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.

Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 20.771 millioner kroner i løpet av årets ti første måneder.

I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 3.574 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt en verdistigning på 17.017 millioner kroner (20.771 - 3.574).

Av dette kommer det største bidraget fra norske fond, som har steget 4.080 millioner kroner i perioden.

Fond som investerer i nye markeder er på sin side opp 2.107 millioner kroner, mens globale fond har bidratt med 3.241 millioner kroner i verdistigning i løpet av årets ti første måneder.

Nordiske fond har steget 2.017 millioner kroner i perioden, «andre regionale fond» 2.496 millioner kroner.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).