Personlig økonomi

17 milliarder rikere på aksjefond

2017 blir et godt år på børsene.

Oslo Børs. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix.

Oslo Børs. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
20. desember 2017 - 13.40

Norske personkunder hadde ved utgangen av november 230,7 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 137,0 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da falt 93 millioner kroner i løpet av måneden.

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 142 millioner kroner i november.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen falt altså med 93 millioner, etter en nettotegning på 142 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i november derfor et verdifall på 235 millioner kroner (142 + 93).

Opp 17 milliarder i år

La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.

Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 20.678 millioner kroner i løpet av årets 11 første måneder.

I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 3.716 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt en verdistigning på 16.962 millioner kroner (20.678 - 3.716).

Globalt og norsk

Av dette kommer det største bidraget fra globale fond, som har steget 3.939 millioner kroner i perioden.

Ifølge Oslo Børs har Handelsbanken Global Tema og Fram Global vært de sprekeste globale aksjefondene, begge med 29,25 prosent avkastning hittil i år.

Norske fond er på sin side opp 3.288 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder har bidratt med 2.100 millioner kroner i verdistigning i løpet av årets 11 første måneder.

«Andre regionale fond» har steget 2.471 millioner kroner i denne perioden.

Mer om de sprekeste norske aksjefondene her: Årets beste aksjeplukkere er bull på disse aksjene

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).