Personlig økonomi

2017: Så mye bør du få i lønnsøkning

Artikkel av: Stian Jacobsen
14. desember 2017 - 09.26

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer har i 2017 vært moderat, men positiv sammenlignet med foregående år. 

Tekna representerer 74.000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk- naturvitenskapelige fag. Mange av medlemmene har de siste årene fått merke krisen både gjennom lønnsfrys og nedskjæringer.

519.000 i begynnerlønn

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2017 på 518.848 kroner for medlemmer i privat sektor.  I kommunesektoren var den på 506.430 kroner, mens startlønnen i staten lå på 446.900 kroner.

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i 2017 på 1,9 prosent, sammenlignet med 1,2 prosent i 2016. I kommunal sektor var veksten på 1,8 prosent, sammenlignet med 1,7 prosent i 2016. I staten var veksten på 1,3 prosent, sammenlignet med 2,9 prosent i 2016.

De lave tallene for staten må sees i sammenheng med at sektoren hadde store lokale tillegg på slutten av fjoråret, noe som gjorde årets økning lav.

Økende aktivitet

- Det er positivt at lønnsveksten igjen er økende. Dette bekrefter trekk vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en melding.

Vekst i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var i 2017 på 3,4 prosent, mens den i fjor var på 2,1 prosent.

- Vi ser at det igjen er økende aktivitet i sektoren.  Vi registrerer også at et økende antall av de unge i lønnsundersøkelsen er fra petroleum og engineering. I 2016 var fire prosent av de nyutdannede fra denne sektoren, i år er dette tallet hele 12 prosent. Dette indikerer at det igjen rekrutteres flere unge til sektoren, forteller Tekna-presidenten.