Personlig økonomi

Fire stjernefond - og to som går på en stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine fire favoritter blant norske aksjefond.

Foto: HegnarTV.

Foto: HegnarTV.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. desember 2017 - 14.08

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av november.

Fire fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)
Forte Trønder (forvalter: Jomar Kilnes)
Nordea Norge Pluss (forvaltere: Jon Fredrik Hille-Walle, Jakob Vossgård)
Nordea Norge Verdi (forvalter: Robert Næss)

Siden forrige måned har Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød), Fondsfinans Norge (forvaltere: Odd Hellem, Arne Simensen, Tor Thorsen), Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været) og Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været) blitt nedgradert til en 4-er, mens Nordea Norge Pluss har blitt oppgradert fra en 4-er.

Nordea Norge Verdi klarte seg best av disse i november, med en nedgang på én prosent. 

Nordea Norge Pluss har gjort det skarpest hittil i år, og er opp 22,0 prosent. Nordea Norge Verdi følger nærmest på 20,8 prosent.

Forte Trønder var svakest i november med 4,1 prosent fall, og minus 1,1 prosent også klart svakest i denne kvartetten hittil i år.

To fond har fått bunnkarakter (én stjerne)

DNB Norge (forvalter: Jarle Sjo, Odd Lillebostad)
DNB Norge Selektiv (forvaltere: Jarle Sjo, Dag Hammer, Odd Lillebostad)

DNB Norge Selektiv klarte seg best i november, med et fall på 1,5 prosent.

Samme fond viser vei også hittil i år, med en oppgang på 12,4 prosent.

DNB Norge er opp 11,9 prosent hittil i år, etter å ha falt 1,9 prosent i november.

Morningstar tok grep

Morningstar så seg i fjor høst nødt til å gjøre noen endringer i sin Morningstar Rating.

- Vi har mottatt et tiltakende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi nå fjerner kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen, forklarte analytiker Thomas Furuseth.

- For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa. Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen, fortsatte han.

Les mer om endringene her.