Personlig økonomi

Søndagens aksjetips

Det lille fallet siste uke kan ha endret hele det tekniske bildet og retningen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
10. desember 2017 - 00.12

Hovedindeksen falt 0,1 prosent sist uke, fra 798,41 til 789,69. Det endret også det tekniske bildet.

Den siste måneden har hovedindeksen da falt 4 prosent, mens den er ned 4,3 prosent fra toppen. Siden nyttår er oppgangen på 15 prosent.

De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 17,5 prosent. Til sammenligning var oppgangen på 5,9 prosent i 2015 og 12,1 prosent i 2016.

Julerallyet avblåst?

RSI måtte bryte tilbake opp gjennom 50-nivået for å sparke igang et julerally. I stedet falt RSI videre og dermed ble den positive undertonen og trenden brutt. Det var et klart svakhetstegn og kan ha torpedert et mulig julerally. 

Dermed ble det også testing av den tekniske støtten i området 795-785. Hovedindeksen dykket i tillegg også såvidt under 785. 

Som vi har gjort oppmerksom på en stund, strakk den tekniske støtten seg ned til 785. Og skulle den bli brutt er det ikke så mye teknisk støtte før ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt og bunnen i trenden på rundt 760.

I tillegg ble den positive undertonen i RSI-chartet brutt, og det kan ha varslet at trenden også står i fare for å bli brutt. Da kommer i så fall 722-nivået innen rekkevidde også - ned 12 prosent fra toppen på 822 og knappe 9 prosent fra fredagens slutt.

Nye forutsetninger?

Oppgang til nye høyder - opp mot 830 - forutsetter at den stigende trenden i hovedchartet holder og at den lange positive undertonen i RSI-chartet fortsetter.

Trenden er fremdeles intakt og det kan ikke helt utelukkes at det etableres en bunn i RSI-chartet, som i så fall vil gi en ny, positiv undertone som fortsatt kan berge trenden i hovedchartet.