Personlig økonomi

Aksjefondene våre steg nesten 20 milliarder

Tydelig at 2017 ble et godt børsår (utvidet).

Vinter på Oslo Børs. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Vinter på Oslo Børs. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. januar 2018 - 11.08

Norske personkunder hadde ved utgangen av desember 234,9 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 140,5 milliarder kroner i aksjefond.

Beholdningen i aksjefond hadde da steget 3.545 millioner kroner i løpet av måneden.

Les også: Aksjer ut, renter ut

2,3 milliarder i desember

Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 1.204 millioner kroner i desember.

I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.

Beholdningen steg altså med 3.545 millioner, etter en nettotegning på 1.204 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond fikk i desember derfor en verdistigning på 2.341 millioner kroner (3.545 - 1.204).

Opp 19 milliarder i 2017

La oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen for helåret 2017.

Norske personkunders beholdning i aksjefond steg 24.223 millioner kroner i løpet av de 12 månedene.

I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 4.921 millioner kroner.

Norske personkunders aksjefond hadde i fjor altså en verdistigning på 19.302 millioner kroner (42.714 - 20.285).

Les også: - Det er den største feilen du gjør som investor

Norsk og globalt

Av dette kommer det største bidraget fra norske fond, som steg 4.362 millioner kroner i perioden.

Globale fond er på sin side opp 4.296 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder bidro med 2.433 millioner kroner i verdistigning i løpet av de 12 månedene.

«Andre regionale fond» steg 2.619 millioner kroner i perioden.

Pensjonsmidler utenfor

Vi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Fondsfinans vekstvinner

Tallene fra Verdipapirfondenes Forening viser også at Fondsfinans Kapitalforvaltning ble forvalteren med størst vekst i forvaltningskapitalen i 2017: 53 prosent til 3.583 millioner kroner.

Vi holder da selskaper under én milliard kroner i forvaltningskapital per 31/12 2016 utenfor.

Administrerende direktør Ivar Qvist mener forklaringen er enkel.

- Den sterke veksten kommer som følge av god avkastning til kundene i våre fond og konkurransedyktige honorarer. Dette gjelder både våre aksjefond og våre høyrentefond. Vi har i løpet av de siste årene bygget ut forvaltningsteamet, økt analysekapasiteten og forbedret kommunikasjonsplattformen, sier han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til.

Aksjefond leverte

Det største fondet, Fondsfinans Norge, klarte ved investeringsdirektør Odd Hellem en avkastning på 20,9 prosent i 2017.

Til sammenligning steg referanseindeksen, fondsindeksen på Oslo Børs, 17,1 prosent i fjor.

Dermed har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 17 prosent i 15 år.

Fondsfinans Norden, som ble lansert for drøye to år siden, klarte en avkastning på 21,0 prosent i året som gikk.

Referanseindeksen VINX Benchmark Cap steg 19,1 prosent i 2017.