Personlig økonomi

Aksjer ut, renter ut

Likevel ble 2017-avkastningen på formidable 97 milliarder kroner.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. januar 2018 - 10.10

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i desember ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 6.266 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.138 milliarder kroner.

Det vil si at forvaltningskapitalen steg 156,8 milliarder kroner i løpet av 2017. Av dette var 59,7 milliarder nettotegning, mens 97,1 milliarder kroner var avkastning.

Solgte aksjer og renter

Aksjefond opplevde i desember en nettoinnløsning på 5.340 millioner, mens rentefond ble nettoinnløst for 2.139 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettoinnløst for 2.884 millioner kroner, pengemarkedsfond for 858 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 1.604 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 1.075 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 138 millioner kroner.

Amatører kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.923 millioner kroner i desember.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.705 millioner kroner i måneden.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner verdipapirfond for netto 4.629 millioner kroner i desember, mens utenlandske kunder innløste for netto 5.265 millioner kroner.

Utlendinger solgte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 1.204 millioner kroner i desember.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 626 millioner kroner.

Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettoinnløste aksjefond for 523 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 5.395 millioner kroner.

Renter inn og ut

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 36 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 2.238 millioner kroner.

Norske institusjoner innløste rentefond for netto 4.431 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 19 millioner kroner.

Kjøpte for 60 milliarder i fjor

For 2017 som helhet kom nettotegningen av verdipapirfond opp i 59.736 millioner kroner.

Av dette opplevde aksjefond en nettotegning på 16.441 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 34.727 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 7.873 millioner kroner, pengemarkedsfond for 13.587 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 13.266 millioner kroner.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 6.920 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 1.648 millioner kroner.

Utlendinger solgte...

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 20.284 millioner kroner i 2017.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 25.890 millioner kroner i måneden.

Til slutt tegnet norske institusjoner verdipapirfond for netto 19.574 millioner kroner i fjor, mens utenlandske kunder solgte for netto 6.013 millioner kroner.

...mye aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 4.921 millioner kroner i 2017.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 14.955 millioner kroner.

Norske institusjonskunder nettotegnet aksjefond for 12.056 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 15.490 millioner kroner.

Alle kjøpte renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 10.901 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 10.812 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 4.675 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 8.338 millioner kroner.